En lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Denna kortrapport beskriver och analyserar utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen och utfallet av styrningen av jämställdhetspolitiken under perioden 2017 – 2022.

Kortrapport: Ojämna insatser för jämställdheten | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Här är rapporten i sin helhet: rapport-2023-18-ojamna-insatser-for-jamstalldheten-2023-11-30 (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Besvara enkäten senast 21 januari

Detta meddelande har alla kontaktpersoner fått på e-post – enkäten är personlig så det är viktigt att du besvarar den via länken på din e-post:

Vi är glada över att du är kontaktperson för din organisation på www.ettjamstalltvarmland.nu. För att vi ska kunna utveckla vårt arbete så behöver vi din hjälp! Besvara den utskickade enkäten senast 21 januari, frågorna som är obligatoriska är markerade med en stjärna. Frågor där du kan ge flera svar har en fyrkant och envalsfrågor har en cirkel till vänster. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. OBS Vi har haft tekniska problem med sidan www.ettjamstalltvarmland.nu därför har vi förlängt svarstiden på enkäten.

Har du några frågor om enkäten eller det fortsatta arbetet är du välkommen att kontakta:
Josefin Larnemark, kommunikatör; josefin.larnemark@lansstyrelsen.se, 010-224 73 83
Petra Ericson, utvecklingsledare; petra.ericson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 42

Stort tack för dina svar!

Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Länsstyrelsen Värmland bjöd fredag 1 september i samverkan med Region Värmland in till Socialt hållbar frukost med temat utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Det var en fullsatt frukost med över 100 personer! Tack till alla som deltog. Här finns presentationerna från frukosten samlade. Klicka på länkarna nedanför.

Presentation 23-09-01 Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden Jämställdhetsmyndigheten

Rapport Mellan tillit och misstro

Mellan tillit och misstro – utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering (2023:5) | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Myndighetsgemensam plan

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer om jämställda pensioner i de nordiska länderna

”I Sverige är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Norden, 28 procent. Minst är pensionsgapet på Island, 5 procent, följt av Danmark, 8 procent. Det visar en ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer. Att pensionsgapet skiljer sig så mycket i de olika nordiska länderna beror på att våra pensionssystem ser olika ut.”

Läs rapporten och ta del av Sveriges Kvinnoorganisationers förslag på ett reformerat pensionssystem på deras webbplats: Ny rapport: Gender-equal pensions in the Nordics (Sveriges Kvinnoorganisationer)

Dokumentation från nätverksträffen 1 december 2022

Tack alla ni som besökte oss! Här kommer dokumentationen från dagen.

Minnesanteckningar 1 december

Summering av workshopen 1 december


Presentation: Unga och jämställdhet av Region Värmland

Presentation: Ett jämställt Värmland av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland

Presentation: Jämställt! av @wrk

Presentation: Resultat från skolvalet i Värmland 2022

Presentation: Ungas levnadsvillkor i Sverige av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)


Vi erbjuder många öppna arrangemang, håll utkik i kalendrarna på Länsstyrelsen och Region Värmlands hemsidor samt följ oss i sociala medier.

Kontaktpersoner för nätverksträffarna

Petra Ericson:  petra.ericson@lansstyrelsen.se

Gunilla Evers: gunilla.evers@regionvarmland.se

Dokumentation från Nätverksträffen 29 september 2022

Tack alla ni som besökte oss! Här kommer dokumentationen från dagen. Nästa nätverksträff sker den 1 december klockan 13.00-16.00, håll utkik efter inbjudan.

Powerpoint

Minnesanteckningar från nätverksträffen

Sammanställning av Menti

Presentation om Attraktionskraft Värmland av Ett Jämställt Värmland

Presentation av ”Motstånd” av Ulrika Jansson

Presentation av Säffle Räddningstjänst

 

Länkar

Galleri Mats Bergman

Ulrika Janssons bok ”Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete”: Ulrika Jansson | Karlstads universitet (kau.se)

Styrelsekartläggning kvinnor – almi

Statistik ”På tal om kvinnor och män”: AHA (ahavarmland.se)

Strategi för Ett jämställt Värmland: strategi-ett-jamstallt-varmland-2018-2027-kortversion.pdf (lansstyrelsen.se)

Materialet Schyst

 

Save the date

17 maj 2023, heldag på KCCC Konferensen Genius

 

Vi erbjuder många öppna arrangemang, håll utkik i kalendrarna på Länsstyrelsen och Region Värmlands hemsidor samt följ oss i sociala medier.

Kontaktpersoner för Nätverksträffarna

Petra Ericson:  petra.ericson@lansstyrelsen.se

Gunilla Evers: gunilla.evers@regionvarmland.se

Dokumentation från nätverksträffen 17 mars

Här kommer dokumentationen från dagen.

Powerpoint

Organisationen Män, Per Renström; https://docs.google.com/presentation/d/1o9LTmZoa_gpduA9r39mHU4j_b7wrksXdGYxL8aklIB0/edit#slide=id.g104ae806b9e_0_114

En Riktig Man presentation, David Hanley

Menti – Ett jämställt Värmland, nätverksträff 17 mars 2022

Länkar

Att vara pappa; https://poddtoppen.se/podcast/1565824700/att-vara-pappa

Män; https://mfj.se/

En Riktig man; https://enriktigman.se/

Tomas Wetterberg; https://tomaswetterberg.se/

Huskurage; https://huskurage.se/

Genius 2 juni

Missa inte att anmäla dig till Genius 2 juni; https://regionvarmland.se/genius

Tips

Vi erbjuder många öppna arrangemang, håll utkik i kalendrarna på Länsstyrelsen och Region Värmlands hemsidor samt följ oss i sociala medier.

Kommande Nätverksträffar

Vi återkommer med datum och teman inför höstens Nätverksträffar, hör gärna av dig om du har några inspel, önskemål och förslag på innehåll.

Kontaktpersoner för Nätverksträffarna

Petra Ericson;  petra.ericson@lansstyrelsen.se

Gunilla Evers; gunilla.evers@regionvarmland.se

Nätverksträff Ett jämställt Värmland 17 mars 13.00-16.15

Välkomna på nätverksträff för Ett jämställt Värmland med tema män och jämställdhet.

13.00 Inledning Länsstyrelsen och Region Värmland

Vill man ha jämställdhet? Tomas Wetterberg, samhällsvetare med fokus på kvinnovetenskap och sociologi, han har varit aktiv i jämställdhetsarbete sedan början av 90-talet, b la på Regeringskansliet med frågor om män och jämställdhet.

https://tomaswetterberg.se/ Länk till annan webbplats.. Tomas kommer inleda eftermiddagen och sen samtala med Marcus Wihk, enhetschef Länsstyrelsen och Peter Bäckstrand, Regiondirektör Region Värmland.

Podden Att vara pappa, Rasmus Skytt Bergström, grundare till podden.

Att vara Pappa är en podcast om att vara pappa och allt som kan hända och vilka problem man kan möta i papparollen. https://poddtoppen.se/podcast/1565824700/att-vara-pappa Länk till annan webbplats.

Organisationen MÄN, Per Renström, kontaktperson intrimstyrelsen lokalföreningen i Karlstad. MÄN är en organisation som främjar jämställt föräldraskap, bland annat genom pappagrupper, jobbar med våldsprevention både i Sverige och internationellt. MÄN Karlstad tar det lokalt till Värmland. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Vi engagerar fler män att vara aktiva för jämställdhet, likaså alla genus. Vi driver ett antal projekt där vi utvecklar metoder och tar fram utbildningsprogram för våldsförebyggande arbete. https://mfj.se/Karlstad Länk till annan webbplats.

Erfarenheter av att jobba med materialet En riktig man med David Hanley, Verksamhetsutvecklare, Attityd. David har tidigare jobbat som idrottskonsulent på RF/SISU Värmland med ansvar för idrottens inkluderingsuppdrag. https://enriktigman.se/ Länk till annan webbplats.

Föreläsning med Peter Rung, Peter är föreläsare och utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. I sin föreläsning kommer Peter prata om normbrytande arbete, maskulinitet och machokultur.

Samtal med dagens talare, ledd av moderator Tomas Wetterberg

Aktuell information Länsstyrelsen och Region Värmland

16.15 Slut

ANMÄLAN via Region Värmland – klicka här för att anmäla dig.

VAR:
Värmlands Museum/digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 mar 2022