Besvara enkäten senast 21 januari

Detta meddelande har alla kontaktpersoner fått på e-post – enkäten är personlig så det är viktigt att du besvarar den via länken på din e-post:

Vi är glada över att du är kontaktperson för din organisation på www.ettjamstalltvarmland.nu. För att vi ska kunna utveckla vårt arbete så behöver vi din hjälp! Besvara den utskickade enkäten senast 21 januari, frågorna som är obligatoriska är markerade med en stjärna. Frågor där du kan ge flera svar har en fyrkant och envalsfrågor har en cirkel till vänster. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. OBS Vi har haft tekniska problem med sidan www.ettjamstalltvarmland.nu därför har vi förlängt svarstiden på enkäten.

Har du några frågor om enkäten eller det fortsatta arbetet är du välkommen att kontakta:
Josefin Larnemark, kommunikatör; josefin.larnemark@lansstyrelsen.se, 010-224 73 83
Petra Ericson, utvecklingsledare; petra.ericson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 42

Stort tack för dina svar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.