Normkreativ Kompetens

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi erbjuder utbildningar, workshops och föreläsningar mm inom ämnen som bidrar  till social hållbarhet både internt och i utåtriktad verksamhet. Vi arbetar med ämnen som normkritik, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, antidiskriminering, mänskliga rättigheter, hbtqi+, queerfrågor mm. Vi är ett litet företag som huserar i härliga Värmland, det allra finaste av alla landskap.”

> Mer information om Normkreativ Kompetens.

Kontaktperson: Agneta Tynander, agneta@normkreativ.com, 0737-701 719.

Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Enheten för unga vuxna insats arbetar med unga i åldern 18-25 år. Enheten består av tre verksamheter.

Viken, ett socialt provboende där unga vuxna bor och jobbar med sig själva och deras väg ut i vuxenlivet. På Viken finns personal anträffbara dygnet runt.

Nexus en behandlingsverksamhet för unga från tidiga tonår upp till 25 som har ett risk eller missbruk av alkohol, droger och eller spel om pengar.

Ung Arena en verksamhet som coachar unga vuxna att ta steg att nå sina mål mot arbete eller studier.

Dessa tre verksamheter samarbetar runt de unga vuxna för att få en helhetssyn på den unges livssituation och för att kunna ge ett samlat stöd så vägen till det liv de vill leva blir kortare.

Vägen till oss nås via kontaktcenter. En lägenhet på Viken fås via ett myndighetsbeslut av en socialsekreterare på Enheten för unga vuxna utredning. Om den unge är över 18 år kan personen kontakta Nexus själv och få upp till 5 samtal innan kontakt tas med socialsekreterare. Till Ung Arena kommer de unga från KAA (Kommunens Aktivitetsansvar) eller via socialsekreterare på enheten för unga vuxna eller via servicegarantin.”

> Mer information om Karlstads kommun.

Kontaktperson: Gunilla Gröndahl Ohlsson, gunilla.grondahl-ohlsson@karlstad.se, 054-540 51 69.

Wermlands Juridiska AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi utbildar och informerar i frågor rörande ekonomisk jämställdhet inom familjen med familjerätten som främsta verktyg. Många känner inte till vad som egentligen sker vid en separation och hur det ekonomiska upplägget mellan parterna under relationens pågående påverkar utgången av bodelningen. Statistik visar tydligt att kvinnor står som de ekonomiska förlorarna vid bodelningar, oavsett om de ägde mer eller lika mycket innan och under äktenskapet. Detta vill vi råda bot på.

> Mer information om Wermlands Juridiska AB.

Kontaktperson: Sara Hjalmarsdotter Gund, gund@wermlandsjuridiska.se, 054-15 15 57.

Rejlers Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Förutom den sedvanliga policyn om allas lika värde så har vi i flera år medverkat i TechniQual, ett nätverk i Karlstad och Värmland med syfte att gå mot ett jämlikt teknik-Värmland.

Som den teknikkonsult vi är har vi ju en utmaning att minska andelen vita medelålders män och vi är en bit på väg. Att få verka för ett mer jämlikt Värmland i ett större sammanhang ser vi som en fördel.”

> Mer information om Rejlers Sverige AB.

Kontaktperson: Stefan Smeland, stefan.smeland@rejlers.se, 070-361 42 84.

Just Nerdy Stuff (www.nerdystuff.se)

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som en nystartad webshop med fokus på presenter och leksaker är vi noga med att till exempel inte dela in eller benämna leksaker efter kön, dvs pojk- eller flickleksaker.

Allt eftersom sortimentet växer har vi planerat att ta in olika superhjälteprylar i sortimentet, och här är tanken att det ska vara både kvinnliga och manliga hjältar (vi snackar marvel, dc etc).

Det kan tyckas vara små saker, men det är inom dessa områden vi har möjlighet att påverka per idag, eftersom butiken drivs som en enskild firma utan anställda.”

> Mer information om Just Nerdy Stuff (www.nerdystuff.se).

Kontakt: Caroline Fjellheim, kontakt@nerdystuff.se, 054-17 20 51.

Tolvmansgatans Fritidsgård – Karlstad kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi vill vara en fritidsgård i framkant när det gäller att alla ska känna sig trygga och välkomna. Där är exempelvis arbetet kring machokultur en viktig del, vilket är varför vi en dag i veckan kör en riktad verksamhet med fokus på detta. Vår mötesplats har även två kvällar i veckan öppet för en separatistiskt verksamhet för unga som identifierar tjejer och icke-binära.”

> Mer information om Tolvmansgatans Fritidsgård – Karlstad kommun.

Kontakt: Linus Elvin, linus.elvin@karlstad.se, 054-540 24 92.