Arvika Näringslivscentrum

Vi hälsar Arvika Näringslivscentrum välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Vi bidrar till ett jämställt Värmland genom att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor med målgruppen utlandsfödda.

Kontaktperson: Anna-Maria Nykvist, anna-maria.nykvist@aanc.sr

Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun

Vi hälsar Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Enheten för unga vuxna insats arbetar med unga i åldern 18 – 25 år. Enheten består av tre verksamheter.

Viken, ett socialt provboende där unga vuxna bor och jobbar med sig själva och deras väg ut i vuxenlivet. På Viken finns personal anträffbara dygnet runt.

Nexus en behandlingsverksamhet för unga från tidiga tonår upp till 25 som har ett risk eller missbruk av alkohol, droger och eller spel om pengar.

Ung Arena en verksamhet som coachar unga vuxna att ta steg att nå sina mål mot arbete eller studier.

Dessa tre verksamheter samarbetar runt de unga vuxna för att få en helhetssyn på den unges livssituation och för att kunna ge ett samlat stöd så vägen till det liv de vill leva blir kortare.

Vägen till oss nås via kontaktcenter. En lägenhet på Viken fås via ett myndighetsbeslut av en socialsekreterare på Enheten för unga vuxna utredning. Om den unge är över 18 år kan personen kontakta Nexus själv och få upp till 5 samtal innan kontakt tas med socialsekreterare. Till Ung Arena kommer de unga från KAA (Kommunens Aktivitetsansvar) eller via socialsekreterare på enheten för unga vuxna eller via servicegarantin. Mer info finns på Karlstad.se.

Kontaktperson: Gunilla Gröndahl Ohlsson, <gunilla.grondahl-ohlsson@karlstad.se>

Wermlands Juridiska AB

Vi hälsar Wermlands Juridiska AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Vi utbildar och informerar i frågor rörande ekonomisk jämställdhet inom familjen med familjerätten som främsta verktyg. Många känner inte till vad som egentligen sker vid en separation och hur det ekonomiska upplägget mellan parterna under relationens pågående påverkar utgången av bodelningen. Statistik visar tydligt att kvinnor står som de ekonomiska förlorarna vid bodelningar, oavsett om de ägde mer eller lika mycket innan och under äktenskapet. Detta vill vi råda bot på.

Kontaktperson: Sara Hjalmarsdotter Gund <gund@wermlandsjuridiska.se>

Rejlers Sverige AB

Vi hälsar Rejlers Sverige AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Förutom den sedvanliga policyn om allas lika värde så har vi i flera år medverkat i TechniQual, ett nätverk i Karlstad och Värmland med syfte att gå mot ett jämlikt teknik-Värmland.

Som den teknikkonsult vi är har vi ju en utmaning att minska andelen vita medelålders män och vi är en bit på väg.

Att få verka för ett mer jämlikt Värmland i ett större sammanhang ser vi som en fördel.”

Kontaktperson: Stefan Smeland <stefan.smeland@rejlers.se>

Lundsbergs skola

Vi hälsar Lundsbergs skola välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Att i bildningen av elever ta med jämställdhetsperspektivet tidigt och självklart i lärandet. Att alla medarbetare ska se olika jämställdhetsaspekter som en självklarhet i vardagen på arbetet.”

Just Nerdy Stuff (www.nerdystuff.se)

Vi välkomnar Just Nerdy Stuff (www.nerdystuff.se) med följande bidrag:

”Som en nystartad webshop med fokus på presenter och leksaker är vi noga med att till exempel inte dela in eller benämna leksaker efter kön, dvs pojk- eller flickleksaker.

Allt eftersom sortimentet växer har vi planerat att ta in olika superhjälteprylar i sortimentet, och här är tanken att det ska vara både kvinnliga och manliga hjältar (vi snackar marvel, dc etc).

Det kan tyckas vara små saker, men det är inom dessa områden vi har möjlighet att påverka per idag, eftersom butiken drivs som en enskild firma utan anställda.”

Kontakt: Caroline Fjellheim <kontakt@nerdystuff.se>

Tolvmansgatans Fritidsgård – Karlstad kommun

Vi välkomnar Tolvmansgatans Fritidsgård – Karlstad kommun med följande bidrag:

”Vi vill vara en fritidsgård i framkant när det gäller att alla ska känna sig trygga och välkomna. Där är exempelvis arbetet kring machokultur en viktig del, vilket är varför vi en dag i veckan kör en riktad verksamhet med fokus på detta. Vår mötesplats har även två kvällar i veckan öppet för en separatistiskt verksamhet för unga som identifierar tjejer och icke-binära.”

Kontakt: Linus Elvin <linus.elvin@karlstad.se>