WeAudit Sweden AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”WeAudit arbetar med jämställdhet på flera sätt, bland annat genom årlig lönekartläggning, en fördomsfri och kompetensbaserad rekryteringsprocess samt föräldravänliga arbetstider där arbetet är flexibelt.

Män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande och vi arbetar mot en jämställd ledning och styrelse.

> Mer information om WeAudit.

Kontaktperson: Maria Olofsson, maria.olofsson@weaudit.se, 070–083 17 14.

Föreningsarkivet i Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Klippt ur Föreningsarkivet i Värmlands stadgars portalparagraf som säger en hel del om hur vi bidrar:

1. Ändamål

Föreningsarkivet i Värmland är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som står för demokratiska värderingar och respekt för alla människors lika värde.”

> Mer information om Föreningsarkivet i Värmland.

Kontaktperson: Helena Modin, helena.modin@foreningsarkiv.se, 010-833 11 77.

Värmlandsantikvarien AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jag har ett kritiskt förhållningssätt med ett genusperspektiv till de källor som jag arbetar med.

Jag strävar efter att lyfta fram kvinnor så ofta jag kan i de texter jag skriver och på sociala medier, eftersom män dominerar historieskrivningen inom mitt fält.

I styrelsen sitter en kvinna och en man. Företaget ägs av mig, en kvinna.

När jag köper tjänster anlitar jag i första hand kvinnor som driver egna företag i Värmland.

Jag strävar efter att inte använda härskartekniker mot någon, utan vara inkluderande.”

> Mer information om Värmlandsantikvarien AB.

Kontaktperson: Terese Myrin, terese@varmlandsantikvarien.se, 070-24 16 450.

Skyltstället Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vårt syfte med vår företagsresa är att vara  inkluderad oavsett bakgrund och/eller könsidentitet. Vi arbetar löpande med jämställdhet i samtliga dialoger i vår verksamhet. Vi bär vår huvudfärg rosa med stolthet som för oss illustrerar ”mod”.”

> Mer information om Skyltstället Värmland.

Kontaktperson: Pontus Axberg, pontus.axberg@skyltstallet.se, 072-089 42 90.

2c8 Business Solutions AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar aktivt med att skapa en jämställd arbetsmiljö där alla våra medarbetare känner sig respekterade och har möjlighet att utvecklas, oavsett bakgrund och könsidentitet. Detta stöttas genom företagspolicys, kultur, ledarskap och beteenden på 2c8.”

> Mer information om 2c8 Business Solutions AB.

Kontaktperson: Sofia Myhrén, sofia@2c8.com, 0735-95 53 23.

TechSeed

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Techseed är vi drivna av tron att mångfald och jämställdhet är grundläggande för innovation och framgång. Vi är engagerade i att aktivt främja en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare, oavsett bakgrund, kön, ålder, eller livserfarenhet, har möjlighet att bidra till och forma framtiden inom teknik. Vi värdesätter och eftersträvar ett bolag som speglar den breda mångfalden i samhället och de marknader där vi verkar. Att umgås med och lära av människor med olika erfarenheter och synsätt gör inte bara vår verksamhet starkare – det gör också vårt arbete mycket roligare. Genom att välkomna en mångfald av perspektiv och erfarenheter, stärker vi vår förmåga att innovativt lösa problem och skapa värde för våra kunder och samhället i stort.”

> Mer information om TechSeed.

Kontaktperson: Patrik Ahlquist, patrik.ahlquist@techseed.se, 0768-27 27 69.

Teknikcollege Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Teknikcollege Värmlands strategi för jämställdhet och mångfald utgår från vetskapen om att industri och teknikbranschen inte har råd att bara rekrytera från halva arbetsmarknaden. Teknik- och industribranschen lider av en ojämn könsfördelning därför arbetar vi aktivt för att få fler tjejer att söka till gymnasieutbildningar som leder till arbete inom värmländsk industri. Teknikcollege Värmland tar sitt ansvar, och genom sin samverkans struktur skola – företag bidra till att förändring inom området underlättas.”

> Mer information om Teknikcollege Värmland.

Kontaktperson: Lola Bolmstedt, lola.bolmstedt@iucstalverkstad.se, 073-574 27 05.

Praktiska Gymnasiet Karlstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Genom våra utbildningar och vårt samarbete med olika aktörer så är Praktiska gymnasiet en drivande kraft för att skapa, dels en studiemiljö som präglas av inkludering och mångfald samt dels en framtida arbetsmarknad i Värmland som kännetecknas av jämställdhet.”

> Mer information om Praktiska Gymnasiet Karlstad.

Kontaktperson: Camilla Cederstedt, camilla.cederstedt@praktiska.se, 054-69 19 53.