Du är alltid välkommen att kontakta Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland och samordnare för detta arbete. Skicka ett e-postmeddelande till katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 73 31.

Har du frågor kring denna webbplats eller informationsmaterial kan du höra av dig till Frida Olsson som är kommunikatör på Länsstyrelsen i Värmland. Skicka ett e-postmeddelande till frida.j.olsson@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 73 89.