Nätverksträff 23 maj

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till nätverksträff med temat jämställd kommunikation. Ta del av goda exempel och ställ frågor kring hur vi tillsammans kan bidra till ett jämställt Värmland.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig senast 15 maj.

Nedanstående program kommer att uppdateras:

13.00 Registrering

13.15 Inledning

Jämställdhetsperspektiv på kommunikationsarbete. Exempel från Josefin Larnemark på Länsstyrelsen Värmland och Katarina Nordmark på Region Värmland.

Exempel från kommuner.

Andreas Stjärnhem, innovation manager på StickyBeat, berättar om ”Nude på nätet” (samverkan med Ecpat) som lyfter fram barns och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier. Hur är det att ha jämställdhet som en del av strategin när de väljer uppdrag som kommunikationsbyrå?

Catrin Huss, biträdande avdelningschef på Myndigheten för psykologiskt försvar, berättar om könsbaserad desinformation som är ett hot mot vårt demokratiska samhälle.

Samtal och information.

16.30 Slut

Inbjudan till nätverksträff 16 november

Under träffen kommer vi bland annat få lyssna till vinnarna av Geniuspriset 2023 och ta del av ett digitalt författarbesök. Anmäl dig till den digitala nätverksträffen senast 14 november via länken nedanför. Mötet är kostnadsfritt och sker digitalt via Zoom, länken till träffen mailas ut dagen före nätverksträffen.

Klicka här för att läsa hela inbjudan.

Klicka här för att anmäla dig senast 14 november.

Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Länsstyrelsen Värmland bjöd fredag 1 september i samverkan med Region Värmland in till Socialt hållbar frukost med temat utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Det var en fullsatt frukost med över 100 personer! Tack till alla som deltog. Här finns presentationerna från frukosten samlade. Klicka på länkarna nedanför.

Presentation 23-09-01 Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden Jämställdhetsmyndigheten

Rapport Mellan tillit och misstro

Mellan tillit och misstro – utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering (2023:5) | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Myndighetsgemensam plan

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Socialt hållbar frukost 1 september

Länsstyrelsen Värmland bjuder i samverkan med Region Värmland in till Socialt hållbar frukost med temat utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Ålder, utbildning, yrke, födelseland och funktionsnedsättning är några faktorer som tillsammans med kön påverkar möjligheten till arbete och därmed en jämställd ekonomi. Utrikes födda kvinnor är en grupp där färre arbetar jämfört med utrikes födda män och med andra grupper. Det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta betyder att behovet av stöd är stort för gruppen samtidigt som uppföljningar visar att utrikesfödda kvinnor får del av Arbetsförmedlingens insatser i lägre grad än utrikesfödda män och andra grupper.

Såväl den nuvarande som den tidigare regeringen har prioriterat att stärka utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten har under flera år följt upp åtgärder för att öka förutsättningarna för gruppen att få en anställning och starta företag. Under 2022 genomförde Jämställdhetsmyndigheten en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnors situation, behov samt vilka hinder de upplever för att komma in på arbetsmarknaden.

Under seminariet kommer följande frågor att besvaras:

  1. Hur ser utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsdeltagande ut?
  2. Hur upplever kvinnorna själva svårigheter med att få arbete i Sverige?

Föreläsare

Sara Andersson och Evelina Johansson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Logga in i mötet

Mötet hålls digitalt via Zoom, tänk på att uppdatera ditt programmet om du inte använt det på länge. Använd följande möteslänk för att komma in i mötet:

Anslutningslänk till Zoom-mötet.

Meeting ID: 876 5223 3379

Passcode: 691650

Välkommen!

Sök statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

Organisationer som består av minst 75 % kvinnor eller flickor och som har som huvudändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället kan söka statsbidrag genom de utlysningar som öppnar den 31 augusti.

Organisations- och etableringsbidrag

Syftet med bidraget är bland annat att stödja kvinnor och flickor i egna sammanslutningar och främja deras deltagande i samhällslivet. Organisationsbidrag finns för att stödja organisationens ordinarie verksamhet, till skillnad från en enskild aktivitet. Etableringsbidrag ska gå till nybildade organisationer. Det kan handla om kostnader för att t. ex. bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Läs mer om bidraget här.

Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar

Syftet med bidraget är att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet, och delta i aktiviteter som engagerar kvinnor och flickor i ändamål som särskilt rör deras intressen. Även detta bidrag är till för ideella kvinnoorganisationer och stiftelser som har som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Det kan sökas för verksamhet i ett antal områden som finns listade på vår webbplats.

Läs mer om bidraget här.

Skicka er ansökan senast 3 oktober klockan 14.00

Ansökan gäller finansiering för åren 2024 och 2025. På vår webbplats finns information om villkor, hur ansökan går till och hur vi hjälper dig på vägen.

> Läs mer om hur ni ansöker.

Tack för i år!

Tack alla som gjorde årets Geniuskonferens så lyckad! Omkring 540 personer deltog på Genius 2023, varav 20 procent män. Det är den högsta andelen män på de tio år som vi arrangerat konferensen. Nu ska vi snart sammanställa utvärderingen – kom ihåg att svara på enkäten som du som deltog har fått via e-post.

Var du inte med under dagen? De närmsta veckorna kommer vi att dela med oss av glimtar ur programmet, men redan nu kan du spana in en sammanfattning från dagen: https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/regional-utveckling/jamstalldhet/genius/genius-2023

Sista chansen att anmäla dig till Genius!

Bildkollage med föreläsarna på Genius 2023.

Du har väl inte missat att anmäla dig till Genius? Imorgon stänger vi anmälningarna till konferensen – anmäl dig idag för att inte missa chansen att besöka en av Sveriges största jämställdhetskonferenser. I programmet hittar du bland annat journalisten och författaren Shora Esmailian, Daniel Pool från Expo och den persisk-svenska sångerskan Mahan Moin, känd för sin kraftfulla röst och sitt engagemang för mänskliga rättigheter. Du hittar det fullständiga programmet och länk till anmälan på Region Värmlands webbplats.

> Genius 2023 (regionvarmland.se)

Du kan även följa Genius på Facebook, där vi räknar ned dagarna till konferensen med pepp och information om de olika föreläsarna.

> Genius Värmland (facebook.com)