Rejlers Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Förutom den sedvanliga policyn om allas lika värde så har vi i flera år medverkat i TechniQual, ett nätverk i Karlstad och Värmland med syfte att gå mot ett jämlikt teknik-Värmland.

Som den teknikkonsult vi är har vi ju en utmaning att minska andelen vita medelålders män och vi är en bit på väg. Att få verka för ett mer jämlikt Värmland i ett större sammanhang ser vi som en fördel.”

> Mer information om Rejlers Sverige AB.

Kontaktperson: Stefan Smeland, stefan.smeland@rejlers.se, 070-361 42 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.