En lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Denna kortrapport beskriver och analyserar utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen och utfallet av styrningen av jämställdhetspolitiken under perioden 2017 – 2022.

Kortrapport: Ojämna insatser för jämställdheten | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Här är rapporten i sin helhet: rapport-2023-18-ojamna-insatser-for-jamstalldheten-2023-11-30 (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.