Genius

Under 2024 kommer ingen Geniuskonferens att anordnas, vi bjuder in till nätverksträffar så håll utkik!

Tack alla som gjorde årets Geniuskonferens så lyckad! Omkring 540 personer deltog på Genius 2023, varav 20 procent män. Det är den högsta andelen män på de tio år som vi arrangerat konferensen. Nu ska vi snart sammanställa utvärderingen – kom ihåg att svara på enkäten som du som deltog har fått via e-post.

Var du inte med under dagen? De närmsta veckorna kommer vi att dela med oss av glimtar ur programmet, men redan nu kan du spana in en sammanfattning från dagen: https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/regional-utveckling/jamstalldhet/genius/genius-2023