Genius

Genius är en av landets största konferenser om jämställdhet. Här träffas människor från hela landet för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra. Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Värmlands egen jämställdhetsdag, Genius, kommer att äga rum 17 maj 2023 på KCCC i Karlstad. För tionde gången samlas vi för att byta erfarenheter, inspireras och lära oss mer. Spara datumet redan nu, anmälan till konferensen öppnar i februari 2023.