Webbutbildningar

WEBBUTBILDNING – Sex mot ersättning

Webbutbildningarna Sex mot ersättning syftar till att öka medvetenhet hos yrkesverksamma om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. Webbutbildningen har två inriktningar, en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna.

Webbutbildningarna är kostnadsfria. Läs mer och registrera dig via länkarna.

Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna
Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

Utbildningarna är framtagna av Socialstyrelsen.

Information om webbutbildning till stöd och skydd för barn och unga:

WEBBUTBILDNING – människohandel med barn och unga

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 90 minuter att genomföra.
Registrera dig och påbörja utbildningen: Människohandel med barn och unga.

Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet (NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.

WEBBUTBILDNING – Hedersrelaterat våld och förtryck

Webbutbildningen; Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att ge kunskap kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Webbutbildningen är kostnadsfri.
På webbplatsen hedersfortryck.se hittar man webbutbildningen men även ytterligare material framtaget av Länsstyrelsen Östergötland.

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Migrationsverket och Länsstyrelsen Östergötland.

WEBBUTBILDNING – Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra och genom att du skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Registrera dig och påbörja utbildningen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utbildningen är framtagen av Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK), Länsstyrelserna och Socialstyrelsen.