Om Ett jämställt Värmland

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete och administrerar denna webbplats. Denna webbplats kommer att uppdateras under 2024.

Vi har tagit nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett jämställt Värmland”. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Utifrån jämställdhetsstrategi för Värmland lyfter vi och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.

Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Värmland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För både kvinnor och män.

Länsstrategin Ett jämställt Värmland pekar ut riktningen och har just visionen ett jämställt Värmland. För att lyckas med det behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp!

Allas bidrag är viktiga och vi vänder oss till alla, från myndigheter och kommuner till organisationer inom den idéburna sektorn och företag. Alla har olika förutsättningar och villkor för arbetet och allas bidrag är viktiga och välkomna! Detta är inte bara positivt för det enskilda företaget, föreningen, myndigheten, kommunen eller organisationen utan för hela Värmlands utveckling och tillväxt. Bli en del av Ett jämställt Värmland nu!

Vad kan ni göra för att bidra till visionen Ett jämställt Värmland?