Artiklar och inlägg

Ellevio AB

Vi välkomnar Ellevio AB till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi på Ellevio arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Energibranschen har länge varit mansdominerad men liksom samhället i stort har vi allt att vinna på att fler kvinnor vill söka sig till tekniska utbildningar och yrken och i förlängningen väljer oss som arbetsgivare. Energibranschen och Ellevio spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. För att klara detta viktiga samhällsuppdrag behöver vi kunna rekrytera de bästa talanger, oavsett kön. Som ett jämställt företag kommer vi ta fram bättre tjänster för våra kunder och vara en roligare arbetsplats för våra medarbetare.

Ellevio har därför beslutat att bland annat stötta fyra organisationer som alla syftar till att öka jämställdheten på mansdominerande arenor: Kraftkvinnorna, Female Legends, Popkollo och 50/50-fonden som vi har startat tillsammans med Stockholms fotbollförbund.

Vi har också valt att delta i initiativet för Ett jämställt Värmland, eftersom vi tror att vi kan lära oss av andra men också att vi själva kan vara en inspirationskälla för företag i och utanför vår egen bransch.”

> Läs mer om Ellevio AB

Kontaktperson: Frida Åström, frida.astrom@ellevio.se.

FS Utbildningar

Vi välkomnar FS Utbildningar till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi försöker i alla sammanhang påpeka och belysa gammalmodig jargong och ”påställa”. Vi tror att alla har en styrka och viktig funktion oavsett kön, religion, ålder eller sexuell identitet.”

> Läs mer om FS Utbildningar

Kontaktperson: Emil Fransson, emil@fsutbildningar.se , 070-301 71 66.

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel

Idag lanseras ett nytt digitalt verktyg som syftar till att ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen region Bergslagen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig i första han till länets yrkeschaufförer.

I Värmland arbetar cirka 1500 yrkeschaufförer som dagligen är ute och kör längre sträckor längs våra vägar. Dessa chaufförer har en stor möjlighet att tipsa polisen vid misstanke om brott. Detta kräver dock att chaufförerna har kunskap kring situationerna de kan hamna i.

– Genom det nya digitala verktyget kommer chaufförerna att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt Värmland säger Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

LBC Frakt är ett av alla åkeriföretag i Värmland.

– Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt Värmland.

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet 6-7 februari i Karlstad, kommer Thomas Broström från Sveriges Åkeriföretag att hålla i ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Seminariet startar kl.10.30 den 7 februari på den öppna scenen i utställningen. Det öppna programmet är gratis och för alla.

Så, ser du på eller agerar du? Testa dig själv! Dela gärna med dig av testet efter att du genomfört det.

Ser du på eller agerar du? Testa!

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot prostitution och människohandel

Liberalernas Värmlandsförbund

Vi välkomnar Liberalernas Värmlandsförbund till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Liberalerna i Värmland verkar aktivt för individens frihet och aktiva deltagande i alla sammanhang. I vårt politiska arbete uppmärksammar vi alltid jämställdhet, människors lika värde och hbtq-frågor.”

> Läs mer om Liberalernas Värmlandsförbund

Kontaktperson: Kjell Åke Holdar, kjell-ake.holdar@liberalerna.se ,073-060 23 43.

Genusakademi för små och medelstora företag

Nu startar Karlstads universitet upp en av regionens viktigaste satsningar för näringslivet. Målet är att fler företag i det värmländska näringslivet ska utveckla sin förmåga att använda mångfald och jämställdhet som ett affärsutvecklingsverktyg och inspirera andra företag att göra detsamma.

  • Är ni ett företag som är verksamma i Värmland?
  • Har ni mellan 15 och 250 anställda?
  • Vill ni utveckla er affärsverksamhet?
  • Vill ni verka för mångfald och socialt ansvarstagande?

Välkommen att kontakta oss för mer information eller intresseanmälan: nina@upisdown.se.

> Inbjudan Genusakademin för små och medelstora företag – läs mer i denna pdf.