Artiklar och inlägg

Genusakademi för små och medelstora företag

Nu startar Karlstads universitet upp en av regionens viktigaste satsningar för näringslivet. Målet är att fler företag i det värmländska näringslivet ska utveckla sin förmåga att använda mångfald och jämställdhet som ett affärsutvecklingsverktyg och inspirera andra företag att göra detsamma.

  • Är ni ett företag som är verksamma i Värmland?
  • Har ni mellan 15 och 250 anställda?
  • Vill ni utveckla er affärsverksamhet?
  • Vill ni verka för mångfald och socialt ansvarstagande?

Välkommen att kontakta oss för mer information eller intresseanmälan: nina@upisdown.se.

> Inbjudan Genusakademin för små och medelstora företag – läs mer i denna pdf.

Ny strategi Ett jämställt Värmland 2018-2027

Denna strategi ska bidra till visionen Ett jämställt Värmland och till att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet.
Strategin har arbetats fram under hela 2017, genom att inhämta synpunkter på olika sätt från en mängd aktörer. Strategin utgår på ett
övergripande sätt från den tidigare strategin Ett jämställt Värmland 2014-2016 och hämtar lärdom från gjorda erfarenheter. Information
om jämställdhetsläget hämtas i första hand från AHA-Värmland På tal om kvinnor och män 2016, läs mer på www.ahavarmland.se.

> Kortversion Ett jämställt Värmland strategi 2018-2027 (PDF).

> Beställ fysiska exemplar av handboken via denna länk.

Ett jämställt Värmland ger resultat i hela länet

När anslutningssystemet Ett jämställt Värmland nu fyller två år firar vi det genom att välkomna anslutning nummer 300 vid en jämställdhetsmiddag på Residenset. Och det finns mycket mer att fira!

​- Det är fantastiskt att se att 300 företag, föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter från hela länet har anslutit sig till Ett jämställt Värmland. Allt från soloföretag inom olika branscher till idrottsföreningar, ideella organisationer och stora internationella koncerner har genom sin anslutning ställt sig bakom jämställdhetsarbetet i Värmland. Nu när vi lanserar den nya tioåriga jämställdhetsstrategin för Värmland har vi ett brett nätverk att tillsammans kunna sprida och vidareutveckla de verktyg och metoder som finns, säger Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

Varje anslutning har lämnat in sitt bidrag kring hur de vill och ska arbeta för att nå Ett jämställt Värmland. Genom att ansluta sig erbjuds man utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration för att fortsätta arbeta med dessa frågor på den egna arbetsplatsen, föreningen m.m. Den nya strategin som skickas till regeringen i december 2017 har förankrats bland annat genom de anslutna, företag, Pridedeltagare, gymnasieelever, universitetsstudenter m.m. genom ett flertal workshops, föreläsningar och runt 500 inkomna digitala förslag.

– Den nya strategin är ett gott exempel på samverkan inom länet och mellan de olika jämställdhetspolitiska målen. Vi lyfter in arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor i den gemensamma strategin istället för att arbeta med det som ett eget område vilket de flesta län gör. För oss är det inte bara värdefullt att nå fler utan också att arbeta vidare med alla de aktörer som har anslutit sig. Vi presenterar bland annat ett nytt verktyg som ska vara enkelt för alla att använda vid Forum Jämställdhet 6-7 februari, säger Isabel Persson som är kvinnofridssamordnare vid Länsstyrelsen Värmland.

Anslutning nummer 300: MBN Bil

Vi välkomnar anslutning nummer 300 MBN Bil till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

“MBN-Bil är en fullserviceanläggning med försäljning av nya och begagnade fordon, serviceverkstad samt reservdelar och tillbehör. Vi finns till för kunderna och bemöter dem med samma service och fackmässiga kunskap oavsett vilka de är. Det är också en självklarhet för oss att både kvinnor och män anställda med likvärdiga löner.”

> Läs mer om MBN Bil.

Kontaktperson: Olle Olsson, VD, olle@mbnbil.se, 0560-144 60.

Kriminalvården

Vi välkomnar Kriminalvården till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Målet med jämställdhetsintegrering i Kriminalvården är att verka mot de, av regeringen, uppsatta jämställdhetspolitiska målen. Samtliga enheter i Kriminalvården har ansvar för att självständigt integrera jämställdhet med möjlighet att anpassa utformning samt arbetssätt till dess unika verksamhet.

De övergripande målen är att:

  • Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade.
  • Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning.
  • Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män.
  • Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad.

För att arbetet med jämställdhetsintegreringen skall fungera framgångsrikt är det av vikt att utgå från ett helhetsperspektiv. Där utgör ett gott chefsstöd en grundläggande förutsättning för de medarbetare som arbetar med att föra jämställdhetsarbetet framåt inom den egna verksamheten. Ett helhetsperspektiv är även av stor vikt vad gäller de förändringar enheten väljer att genomföra. Förändringar av fasta rutiner och etablerade arbetssätt kan verka små och obetydliga men kan i sin helhet få stor betydelse.”

> Läs mer om Kriminalvården.

Kontaktperson: Roger Andersson, roger.k.andersson@kriminalvarden.se,