Civilisationen

Vi välkomnar Civilisationen med följande bidrag:

”Vi verkar för ökad kunskapsspridning om jämställdhetsarbete, tillgänglighet, inkludering, mångfald och lika värde för alla människor bland unga.”

Kontaktperson:  Tomas Fändriks <tomas@civilisationen.org>

Atwrk

Vi välkomnar Atwrk med följande bidrag:

”Vi jobbar tillsammans med andra aktörer för att kunna erbjuda handgripliga verktyg och utbildningar kring jämställdhetsarbete. Vi vill vara med och bidra såklart.”

Kontaktperson: Jan Elofsson <jan@atwrk.se>

Kraft kommunikation

Vi välkomnar Kraft kommunikation med följande bidrag:

”Jämställdhet ligger oss varmt om hjärtat och vi ser kommunikationen som en av de viktigaste delarna för ett jämställt Värmland. Vi strävar efter att uttrycka oss könsneutralt i text och bild samt påverka andra att göra det också.”

Kontaktperson: Erik Axelsson Omsford <erik.axelsson@kraftkommunikation.se>

Vuxenutbildningen i Arvika

Vi hälsar Vuxenutbildningen i Arvika välkomna med följande uppdrag:

”Inom vuxenutbildningen arbetar vi systematiskt med att öka jämställdheten i verksamhet. Detta arbete grundar sig i de styrdokument, förordningar och lagar som omger vuxnas studier. Utöver det sker ett jämställdhetsarbete som omfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för personalen.

Vi arbetar både proaktivt, nulägesorienterat och uppföljande. Detta speglas i likabehandlingsplaner, likabehandlingsarbete med eleverna och i det strategiska arbetsmiljöarbetet.”

Kontaktperson: Anette Maack <anette.maack@aanc.se>

Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige

Vi välkomnar Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige med följande bidrag:

”Vi arbetar aktivt för att vår målgrupp ska kunna leva ett jämställt liv då de ofta glöms bort av beslutsfattare. Vi arbetar för att få en så jämn fördelning mellan könen i styrelser som möjligt, och deltar i utbildning om Barnkonventionen för att barnen ska komma till tals.”

Kontaktperson: Sofia Lagerkvist <mellansverige@astmaoallergiforening.se>

Kvinnojouren Filipstad/Storfors

Vi välkomnar Kvinnojouren Filipstad/Storfors med följande bidrag:

”Vi driver ett skyddat boende där vi hjälper kvinnor och barn tillbaka till ett liv utan våld i nära relationer. Vi har utbildad personal på plats på boendet vardagar.  Ideella jourkvinnor bistår med värdefulla insatser för vår  jourverksamhet kvällar och helger.

Vi har även stödsamtal via telefon.

Sprider vårt budskap om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Deltar på mässor och föreläsningar där vi informerar om vår verksamhet. m.m.

Kontoret 0590/122 21 vardagar kl. 9-15

Journumret vard. kl. 18-22, helger kl. 9-21

070/663 12 40 Välkommen att ringa vid behov.”

Kontaktperson: Perina Österberg, Joursamordnare Kvinnojouren Filipstad/Storfors <kvinnojouren.filipstad@telia.com>