Kraft kommunikation

Vi välkomnar Kraft kommunikation med följande bidrag:

”Jämställdhet ligger oss varmt om hjärtat och vi ser kommunikationen som en av de viktigaste delarna för ett jämställt Värmland. Vi strävar efter att uttrycka oss könsneutralt i text och bild samt påverka andra att göra det också.”

Kontaktperson: Erik Axelsson Omsford <erik.axelsson@kraftkommunikation.se>

Vuxenutbildningen i Arvika

Vi hälsar Vuxenutbildningen i Arvika välkomna med följande uppdrag:

”Inom vuxenutbildningen arbetar vi systematiskt med att öka jämställdheten i verksamhet. Detta arbete grundar sig i de styrdokument, förordningar och lagar som omger vuxnas studier. Utöver det sker ett jämställdhetsarbete som omfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för personalen.

Vi arbetar både proaktivt, nulägesorienterat och uppföljande. Detta speglas i likabehandlingsplaner, likabehandlingsarbete med eleverna och i det strategiska arbetsmiljöarbetet.”

Kontaktperson: Anette Maack <anette.maack@aanc.se>

Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige

Vi välkomnar Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige med följande bidrag:

”Vi arbetar aktivt för att vår målgrupp ska kunna leva ett jämställt liv då de ofta glöms bort av beslutsfattare. Vi arbetar för att få en så jämn fördelning mellan könen i styrelser som möjligt, och deltar i utbildning om Barnkonventionen för att barnen ska komma till tals.”

Kontaktperson: Sofia Lagerkvist <mellansverige@astmaoallergiforening.se>

Kvinnojouren Filipstad/Storfors

Vi välkomnar Kvinnojouren Filipstad/Storfors med följande bidrag:

”Vi driver ett skyddat boende där vi hjälper kvinnor och barn tillbaka till ett liv utan våld i nära relationer. Vi har utbildad personal på plats på boendet vardagar.  Ideella jourkvinnor bistår med värdefulla insatser för vår  jourverksamhet kvällar och helger.

Vi har även stödsamtal via telefon.

Sprider vårt budskap om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Deltar på mässor och föreläsningar där vi informerar om vår verksamhet. m.m.

Kontoret 0590/122 21 vardagar kl. 9-15

Journumret vard. kl. 18-22, helger kl. 9-21

070/663 12 40 Välkommen att ringa vid behov.”

Kontaktperson: Perina Österberg, Joursamordnare Kvinnojouren Filipstad/Storfors <kvinnojouren.filipstad@telia.com>

Creare Omsorg

Vi välkomnar Creare Omsorg med följande bidrag:

”Creare Omsorg  arbetar  strukturerat och aktivt med jämlikhets- jämställdhets- och värdegrundsfrågor och samtal sker regelbundet om vilket arbetsklimat vi vill ska råda på arbetsplatsen.

Jämställdhetsarbetet är oerhört viktigt och berör både ledning, personal, placerade individer och placerade individers nätverk, vi arbetar på olika nivåer för att kvalitetssäkra en god psykosocial arbetsmiljö och en god fungerande vård och omsorg för våra placerade individer i våra verksamheter.

Vi tycker att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”‘

Kontaktperson: Andreas Johansson <andreas@creareomsorg.se>

Den informella FN-GRUPPEN i Säffle

Vi hälsar den informella FN-GRUPPEN i Säffle välkomna med följande bidrag:

”Genom att skapa en ”En skola för livet” och erbjuder skolor i Säffle kommun en föreläsning om jämställdhet och ”Om vad som är bra för livet ”. Allt börjar i september 2021 om pandemin tillåter detta.  Själva Skolan handlar om beteende och filosofi .”

Kontaktperson: Lennart Berg <berglennart@hotmail.com>

Medborgarskolan

Vi hälsar förskolan välkomna med följande bidrag:

”Vi diskuterar ständigt ämnen som har med genus och jämställdhet att göra. Både på planeringsdagar som på arbetsplatsträffar. Jag bjuder in personal till olika föreläsningar.”

Kontaktperson: Emily korstanje <emily.korstanje@medborgarskolan.se>