Internationella mansdagen 2022

Varje år den 19 november inträffar den Internationella mansdagen, då vi uppmärksammar och belyser mäns hälsa, deras bidrag till samhället samt positiva manliga förebilder. I år har vi tagit fram en film som belyser olika svar på frågan: varför behöver män jämställdhet?

Transkription

Den 19 november firas internationella mansdagen. Varför behöver män jämställdhet?

För att alla ska få vara den de vill vara. Oavsett vilka normer som finns i samhället.

För att fler ska kunna vara föräldralediga och spendera mer tid med sina barn.

För att ingen ska känna sig mindre värd. Eller mer.

Varför är jämställdhet viktigt för dig? Och hur kan du bidra där hemma, på jobbet och på fritiden?

Välkommen på nätverksträff 1 december

På nätverksträffen 1 december blir det inspel och intressanta samtal om unga och jämställdhet. Nätverksträffen hålls på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad och är ett fysiskt möte.

Program

13.00 Ankomst

Unga tjejer och killars levnadsvillkor i Sverige

Hur ser de ungas levnadsvillkor och attityder till jämställdhet och inflytande ut idag? Emma Thornström, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) ger en summering av Ung idag-rapporter. Hon berättar bland annat om unga tjejer och killars deltagande i politiska handlingar och intresse för samhälle och omvärld.

Elevers drogvanor och hälsa

Resultat från undersökningen Elevers drogvanor och Elevhälsodatabasen ELSA. Lisa Brunzell, utvecklingsledare, social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland och Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker, hållbar utveckling på Region Värmland.

Fika

Utvecklingsprojektet Jämställt! och premiärvisning av film

Atwrk vill öka kunskapen om jämställdhet på ett enkelt och handgripligt sätt genom en digital utbildning. Under 2022 har över tusen ungdomar getts möjlighet att träna på jämställdhetsarbete genom appen ”Jämställt!”. Atwrk vill också öka kunskapen om varför jämställda styrelser presterar bättre. I ett samarbete med Molkoms folkhögskola har elever fått fria händer att ta fram en film riktad till ideella föreningar. Jan Elofsson, vd och grundare, berättar om appen Jämställt! och samarbetet med Molkoms folkhögskola.

Workshop

Aktuell information från Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

16.30 Avslut

Praktisk information

Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 25 november 2022

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Anmälan

Anmäl dig hos Region Värmland

Välkommen!

Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun

Vi hälsar Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Enheten för unga vuxna insats arbetar med unga i åldern 18 – 25 år. Enheten består av tre verksamheter.

Viken, ett socialt provboende där unga vuxna bor och jobbar med sig själva och deras väg ut i vuxenlivet. På Viken finns personal anträffbara dygnet runt.

Nexus en behandlingsverksamhet för unga från tidiga tonår upp till 25 som har ett risk eller missbruk av alkohol, droger och eller spel om pengar.

Ung Arena en verksamhet som coachar unga vuxna att ta steg att nå sina mål mot arbete eller studier.

Dessa tre verksamheter samarbetar runt de unga vuxna för att få en helhetssyn på den unges livssituation och för att kunna ge ett samlat stöd så vägen till det liv de vill leva blir kortare.

Vägen till oss nås via kontaktcenter. En lägenhet på Viken fås via ett myndighetsbeslut av en socialsekreterare på Enheten för unga vuxna utredning. Om den unge är över 18 år kan personen kontakta Nexus själv och få upp till 5 samtal innan kontakt tas med socialsekreterare. Till Ung Arena kommer de unga från KAA (Kommunens Aktivitetsansvar) eller via socialsekreterare på enheten för unga vuxna eller via servicegarantin. Mer info finns på Karlstad.se.

Kontaktperson: Gunilla Gröndahl Ohlsson, <gunilla.grondahl-ohlsson@karlstad.se>

Wermlands Juridiska AB

Vi hälsar Wermlands Juridiska AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Vi utbildar och informerar i frågor rörande ekonomisk jämställdhet inom familjen med familjerätten som främsta verktyg. Många känner inte till vad som egentligen sker vid en separation och hur det ekonomiska upplägget mellan parterna under relationens pågående påverkar utgången av bodelningen. Statistik visar tydligt att kvinnor står som de ekonomiska förlorarna vid bodelningar, oavsett om de ägde mer eller lika mycket innan och under äktenskapet. Detta vill vi råda bot på.

Kontaktperson: Sara Hjalmarsdotter Gund <gund@wermlandsjuridiska.se>

Statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Den 1 september trädde en ny förordning om statsbidrag till visst våldsförebyggande i kraft, och snart öppnar Jämställdhetsmyndigheten utlysningen för:

Verksamhetsbidrag till ideella organisationer, där syftet är att bedriva våldsförebyggande verksamhet inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Projektbidrag till ideella organisationer, kommuner och regioner, där bidraget ska användas till projekt som förstärker, utvecklar eller utvärderar våldsförebyggande insatser inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

För båda bidragsformerna har regeringen pekat ut följande prioriteringar:

Projektet/verksamheten:

  • genomförs i samverkan med ett lärosäte,
  • har förutsättningar för god spridning av resultaten,
  • har möjligheten till samverkan med andra aktörer.

Alla frågor hänvisas till bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Informationsmöte 13 oktober

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett digitalt informationsmöte där målgrupperna får veta mer om bland annat villkor, förutsättningar och bedömningar. Anmälningsformulär hittar du till från webben och anmälan görs senast 6 oktober.

Mer information finns på Jämställdhetsmyndighetens webb https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/.

Dokumentation från Nätverksträffen 29 september 2022

Tack alla ni som besökte oss! Här kommer dokumentationen från dagen. Nästa nätverksträff sker den 1 december klockan 13.00-16.00, håll utkik efter inbjudan.

Powerpoint

Minnesanteckningar från nätverksträffen

Sammanställning av Menti

Presentation om Attraktionskraft Värmland av Ett Jämställt Värmland

Presentation av ”Motstånd” av Ulrika Jansson

Presentation av Säffle Räddningstjänst

 

Länkar

Galleri Mats Bergman

Ulrika Janssons bok ”Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete”: Ulrika Jansson | Karlstads universitet (kau.se)

Styrelsekartläggning kvinnor – almi

Statistik ”På tal om kvinnor och män”: AHA (ahavarmland.se)

Strategi för Ett jämställt Värmland: strategi-ett-jamstallt-varmland-2018-2027-kortversion.pdf (lansstyrelsen.se)

Materialet Schyst

 

Save the date

17 maj 2023, heldag på KCCC Konferensen Genius

 

Vi erbjuder många öppna arrangemang, håll utkik i kalendrarna på Länsstyrelsen och Region Värmlands hemsidor samt följ oss i sociala medier.

Kontaktpersoner för Nätverksträffarna

Petra Ericson:  petra.ericson@lansstyrelsen.se

Gunilla Evers: gunilla.evers@regionvarmland.se

Välkommen på nätverksträff 29 september

Kom och inspireras av hur andra aktörer jobbar för ett mer jämställt Värmland. Vi lyfter goda exempel och gemensamma utmaningar. Nätverksträffen hålls i länsstyrelsens lokaler och är ett fysiskt möte.

Program

13.00 Ankomst

Ulrika Jansson, fil.dr. Nationella sekretariatet för genusforskning
Jämställdhetsarbete väcker ofta motstånd, det har de flesta som arbetar med jämställdhet erfarenhet av. Men vilka strategier kan förändringsaktörer använda för att bemöta motstånd, och vilka förutsättningar måste vara på plats för att komma vidare i jämställdhetsarbetet?

Magnus Hernerud, Platschef Räddningstjänsten i Säffle
Räddningstjänsten är en traditionellt mansdominerad organisation. Säffle är en av Räddningstjänsterna i landet som har anställt flest kvinnor i förhållande till antal män i sin kår med brandmän. Magnus kommer berätta om arbetet för att lyckas med det samt vilka utmaningar man stött på längs vägen.

Mats Bergman, Gallerist, Galleri Mats Bergman
Galleri Mats Bergman har uthålligt och på eget initiativ gett kvinnor samma möjligheter som män att visa sina verk och förmedla sina berättelser om världen. Ett tydligt bevis på att även den lilla aktören kan visa vägen och göra stor skillnad. Galleriet var en av finalisterna till Geniuspriset 2022.

Fika

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland
I alla tider har den ekonomiska jämställdheten och samhällets hållbara utveckling bromsats av att kvinnor inte haft samma möjligheter att genom exempelvis tillgång till kapital driva och genomföra sina idéer. Det här har Almi i Värmland bestämt sig för att förändra. Almi är vinnare av Geniuspriset 2022.

Sara Sundström, Projektledare för Attraktionskraft Värmland
Attraktionskraft Värmland är ett fyraårigt projekt där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv gör den största satsningen någonsin för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

16.00 Avslut

Praktisk information

Plats: Vänersalen på Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Kostnad :Gratis

Sista anmälningsdag :26 sep 2022

Det finns plats för 50 deltagare i lokalen. Först till kvarn gäller.

Anmälan

Anmäl dig hos Region Värmland

Välkommen!

Rejlers Sverige AB

Vi hälsar Rejlers Sverige AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Förutom den sedvanliga policyn om allas lika värde så har vi i flera år medverkat i TechniQual, ett nätverk i Karlstad och Värmland med syfte att gå mot ett jämlikt teknik-Värmland.

Som den teknikkonsult vi är har vi ju en utmaning att minska andelen vita medelålders män och vi är en bit på väg.

Att få verka för ett mer jämlikt Värmland i ett större sammanhang ser vi som en fördel.”

Kontaktperson: Stefan Smeland <stefan.smeland@rejlers.se>