Nyhetsbrev juni 2018

Nu är juni månads nyhetsbrev här! I detta brev kan du bland annat läsa om Jämställdhetsmyndighetens granskning av Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering, flera nya användbara verktyg för ditt jämställdhetsarbete hos jämställ.nu och om alla våra aktiviteter som vi arrangerar i höst. Trevlig läsning och trevlig sommar!

Här kan du läsa nyhetsbrevet

 

Snart dags för Gen(i)us 2018

Vad händer när vi sätter på oss jämställdhetsglasögonen och blickar ut över vår samtid? Årets Genius är fullpackat med inspirerande människor med smarta insikter och användbara klokskaper om både det digitala och analoga. Gen(i)us vill ge dig olika perspektiv och synvinklar. Se det som en buffé – ta med dig det du gillar.

Nu är programmet för dagen klart och du hittar det här.

Hoppas att vi ses den 15 maj!

 

Ellevio AB

Vi välkomnar Ellevio AB till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi på Ellevio arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Energibranschen har länge varit mansdominerad men liksom samhället i stort har vi allt att vinna på att fler kvinnor vill söka sig till tekniska utbildningar och yrken och i förlängningen väljer oss som arbetsgivare. Energibranschen och Ellevio spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. För att klara detta viktiga samhällsuppdrag behöver vi kunna rekrytera de bästa talanger, oavsett kön. Som ett jämställt företag kommer vi ta fram bättre tjänster för våra kunder och vara en roligare arbetsplats för våra medarbetare.

Ellevio har därför beslutat att bland annat stötta fyra organisationer som alla syftar till att öka jämställdheten på mansdominerande arenor: Kraftkvinnorna, Female Legends, Popkollo och 50/50-fonden som vi har startat tillsammans med Stockholms fotbollförbund.

Vi har också valt att delta i initiativet för Ett jämställt Värmland, eftersom vi tror att vi kan lära oss av andra men också att vi själva kan vara en inspirationskälla för företag i och utanför vår egen bransch.”

> Läs mer om Ellevio AB

Kontaktperson: Frida Åström, frida.astrom@ellevio.se.

FS Utbildningar

Vi välkomnar FS Utbildningar till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi försöker i alla sammanhang påpeka och belysa gammalmodig jargong och ”påställa”. Vi tror att alla har en styrka och viktig funktion oavsett kön, religion, ålder eller sexuell identitet.”

> Läs mer om FS Utbildningar

Kontaktperson: Emil Fransson, emil@fsutbildningar.se , 070-301 71 66.

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel

Idag lanseras ett nytt digitalt verktyg som syftar till att ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen region Bergslagen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig i första han till länets yrkeschaufförer.

I Värmland arbetar cirka 1500 yrkeschaufförer som dagligen är ute och kör längre sträckor längs våra vägar. Dessa chaufförer har en stor möjlighet att tipsa polisen vid misstanke om brott. Detta kräver dock att chaufförerna har kunskap kring situationerna de kan hamna i.

– Genom det nya digitala verktyget kommer chaufförerna att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt Värmland säger Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

LBC Frakt är ett av alla åkeriföretag i Värmland.

– Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt Värmland.

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet 6-7 februari i Karlstad, kommer Thomas Broström från Sveriges Åkeriföretag att hålla i ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Seminariet startar kl.10.30 den 7 februari på den öppna scenen i utställningen. Det öppna programmet är gratis och för alla.

Så, ser du på eller agerar du? Testa dig själv! Dela gärna med dig av testet efter att du genomfört det.

Ser du på eller agerar du? Testa!

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot prostitution och människohandel

Ringens Psykoterapi

Vi välkomnar Ringens Psykoterapi till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Att möjliggöra psykoterapi för alla har varit och är en målsättning i min verksamhet.”

> Läs mer om Ringens Psykoterapi

Kontaktperson: Lillemor Hallberg, hallberglillemor@hotmail.com, 0570 – 802 02.