Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel

Idag lanseras ett nytt digitalt verktyg som syftar till att ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen region Bergslagen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig i första han till länets yrkeschaufförer.

I Värmland arbetar cirka 1500 yrkeschaufförer som dagligen är ute och kör längre sträckor längs våra vägar. Dessa chaufförer har en stor möjlighet att tipsa polisen vid misstanke om brott. Detta kräver dock att chaufförerna har kunskap kring situationerna de kan hamna i.

– Genom det nya digitala verktyget kommer chaufförerna att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt Värmland säger Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

LBC Frakt är ett av alla åkeriföretag i Värmland.

– Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt Värmland.

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet 6-7 februari i Karlstad, kommer Thomas Broström från Sveriges Åkeriföretag att hålla i ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Seminariet startar kl.10.30 den 7 februari på den öppna scenen i utställningen. Det öppna programmet är gratis och för alla.

Så, ser du på eller agerar du? Testa dig själv! Dela gärna med dig av testet efter att du genomfört det.

Ser du på eller agerar du? Testa!

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot prostitution och människohandel

Genusakademi för små och medelstora företag

Nu startar Karlstads universitet upp en av regionens viktigaste satsningar för näringslivet. Målet är att fler företag i det värmländska näringslivet ska utveckla sin förmåga att använda mångfald och jämställdhet som ett affärsutvecklingsverktyg och inspirera andra företag att göra detsamma.

 • Är ni ett företag som är verksamma i Värmland?
 • Har ni mellan 15 och 250 anställda?
 • Vill ni utveckla er affärsverksamhet?
 • Vill ni verka för mångfald och socialt ansvarstagande?

Välkommen att kontakta oss för mer information eller intresseanmälan: nina@upisdown.se.

> Inbjudan Genusakademin för små och medelstora företag – läs mer i denna pdf.

Genus som verktyg 23 november

Från det att vi är barn har vi normer att förhålla oss till utifrån vårt kön. Dessa normer skapar olika förväntningar, förutsättningar och möjligheter beroende på om vi är född som flicka eller pojke. Dessa normer skapar begränsningar för hur vi som barn kan vara den vi vill vara, bli inkluderade och få goda förutsättningar för liv och hälsa samt lika rättigheter.

Vi kan förebygga i olika steg, vid olika tidpunkter och utifrån olika teorier om vad som är orsak till det vi vill förändra. Den här dagen syftar till att ge ökad kunskap och en ökad förståelse för hur normer om maskulinitet och femininitet, det vill säga genus, kan sättas in i ett förebyggande sammanhang.

Hur skapar vi ett inkluderande samhälle med genus som verktyg?

Inbjudan med anmälan till heldagskonferens genus som verktyg 161123

Almedalen 2016: Det handlar om manlighet!

Jämställ.nu (ett samarbete mellan Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Svenska ESF-rådet och Vinnova) arrangerar samtal med forskare som analyserar utmaningarna, praktiker som visar att förändring är möjlig och politiker med ansvar för den långsiktiga utvecklingen. Vi diskuterar normer kring mäns sexualitet, mäns våldsutövande och män som ger och får omsorg.

Tid: Tisdag den 5 juli, kl. 13-18
Plats: Stora matsalen på Teaterskeppet i Visby hamn.

Jämställ i Almedalen 2016 (klicka här för att läsa mer i pdf-dokumentet).

Jämställdhetsperspektiv i utbildning/föreläsning

Underlag till föreläsare
Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

Att ha ett jämställdhetsperspektiv innebär att:
1) Synliggöra kvinnor och män i antal, statistik och villkor.
2) Problematisera villkor, normer, värderingar, föreställningar och attityder om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt.

Tips till handläggare/upphandlare/beställare av utbildningar/föreläsningar

 • Undvik en-menings-formuleringar om att ”perspektivet ska finnas med” som utbildarna/föreläsarna lätt kan kryssa för utan att behöva motivera. Formulera istället en öppen fråga om ”hur?” genusperspektiv och jämställdhet ska belysas under utbildningen/föreläsningen. De som lämnar anbud/svar bör i ord får beskriva hur de planerar att arbeta och på vilket sätt perspektivet kommer synas i utbildningen/föreläsningen. Tex: ”Anbudsgivaren ska tydligt beskriva hur denne har ett jämställdhetsperspektiv i föreläsningen”.
 • Formulera eventuellt konkreta beskrivningar i upphandlingen på vilket sätt ni vill att jämställdhetsperspektivet ska beaktas, antingen konkret kopplat till föreläsningens/utbildningens ämnesinnehåll eller mer allmänt.

  Exempelvis att utbildaren ska:
  1) Synliggöra kvinnor och män genom exempel, statistik och bilder, samt belysa deras förutsättningar på det område som utbildningen behandlar.
  2) Problematisera genus (dvs. villkor, normer, värderingar, attityder och föreställningar om män och kvinnor, manligt och kvinnligt).

 • Fatta beslut om hur jämställdhets- och genuskunskaper ska viktas i upphandlingen. Ett annat konkret tips kan vara att ni vill att föreläsaren har ett genusmedvetet tänk kring utbildning/föreläsning och bilder. En jämställdhetssäkrad föreläsning/utbildning synliggör både kvinnor och män i så väl utbildningsmaterial som i gruppen.

REPRESENTATION OCH FRAMSTÄLLNING
• Hur presenteras och representeras män och kvinnor i utbildningsinnehållet? Är presentationen stereotyp utifrån föreställningar om kvinnor och män eller bryter den gamla traditionella föreställningar?
• Används både ”hon” och ”han” i exempel och resonemang?
• Används exempel som både män och kvinnor kan relatera till?
• Vilka bilder visas? Visas bilder på både kvinnor och män och vid vilka delar av utbildningen? Hur framställs kvinnor respektive män på bilderna och i exemplen? Hur ser spridningen ut gällande ålder, etnicitet, funktionshinder m.m.? Alltid kön, aldrig bara kön!

DELAKTIGHET
• Finns strategier för allas delaktighet i utbildningen? Exempel på dessa strategier kan vara rundor där alla i gruppen får tala eller övningar som uppmuntrar till delaktighet.
• Hur fördelas samtalsutrymmet mellan kvinnor och män? Det är viktigt att markera när någon avbryter någon annan eller om det är en eller några personer i gruppen som tar eller får den största delen av samtalsutrymmet.

Konferenser om maskulinitet och jämställdhet

Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till? Det är några av de frågor som SKL lyfter under en serie konferenser i höst:

 • 26 oktober i Göteborg
 • 1 november i Malmö
 • 9 november i Umeå
 • 6 december i Stockholm

Inbjudan konferenser Maskulinitet och jämställdhet (inklusive anmälan PDF)

Bilder som förändrar världen

”Alla har rätt att drömma och att drömma stort. Att drömma är att fortfarande se alla möjligheter. Fördomar och stereotyper blockerar de möjligheterna. Varje blockering och varje dröm som dör är en förlust. För drömmaren och för samhället. För oss alla. Det här kan vi ändra på. Tillsammans. Om vi vill.”

Så lyder förordet till bildhandboken som är framtagen av Gävle kommun tillsammans med Genusfotografen Tomas Gunnarsson. Du kan läsa den här nedanför.