En lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Denna kortrapport beskriver och analyserar utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen och utfallet av styrningen av jämställdhetspolitiken under perioden 2017 – 2022.

Kortrapport: Ojämna insatser för jämställdheten | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Här är rapporten i sin helhet: rapport-2023-18-ojamna-insatser-for-jamstalldheten-2023-11-30 (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Vad säger forskningen om jämställdhet i skolan? Välkommen till nätverksträff 16 maj!

I samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar erbjuder vi en digital nätverksträff 16 maj klockan 08.30-12.00 med temat ”Vad säger forskningen om jämställdhet i skolan?”

Här kan du läsa mer och anmäla dig till den kostnadsfria nätverksträffen.

Välkommen till nätverksträff Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola. Vårens träff handlar om forskningen om hur skolan uppfyller uppdrag om jämställdhet. Är det A eller F? På vilket sätt spelar kön och rådande genusordningar roll för hur tjejer och killar tillgodogör sig utbildning? Och hur kan vi i skolans värld bidra till jämställda villkor?

Målgrupp

Förskolechefer, rektorer, pedagoger och elevhälsa, förskolelärare, studenter förskola/lärarutbildningar, barnrättskoordinatorer, utvecklingsansvariga utbildning/lärande, jämställdhetsstrateger, strateger inom social hållbarhet

Program

8.30-9.00 tekniktest

9.00 Välkommen, Länsstyrelsen Kalmar

9.10–10.10 Könsperspektiv på lärande och psykisk ohälsa hos elever

Jakob Lindahl och Boel Kristiansson, Jämställdhetsmyndigheten, presenterar rapporten Ogiltig frånvaro för jämställdheten-En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd utbildning

Kort paus 10.10-10.20

10.20-11.20 Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen? Iliana Manneh, Skolforskningsinstitutet, presenterar forskningssammanställning som visar att såväl flickor som pojkar stimuleras och utvecklas av undervisning som planeras och genomförs utifrån ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete

11.20-11.45 Reflektion och utbyte

Vad betyder forskningen om jämställdhet för praktiker i skolans värld? För hur vi organiserar verksamheten, för styrning och uppföljning? På vilket sätt påverkar detta innehåll i värdegrundsarbete och skolans dubbla uppdrag?

11.45-12.00 Avslutning

Nätverksträff 23 maj

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till nätverksträff med temat jämställd kommunikation. Ta del av goda exempel och ställ frågor kring hur vi tillsammans kan bidra till ett jämställt Värmland.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig senast 15 maj.

Nedanstående program kommer att uppdateras:

13.00 Registrering

13.15 Inledning

Jämställdhetsperspektiv på kommunikationsarbete. Exempel från Josefin Larnemark på Länsstyrelsen Värmland och Katarina Nordmark på Region Värmland.

Exempel från kommuner.

Andreas Stjärnhem, innovation manager på StickyBeat, berättar om ”Nude på nätet” (samverkan med Ecpat) som lyfter fram barns och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier. Hur är det att ha jämställdhet som en del av strategin när de väljer uppdrag som kommunikationsbyrå?

Catrin Huss, biträdande avdelningschef på Myndigheten för psykologiskt försvar, berättar om könsbaserad desinformation som är ett hot mot vårt demokratiska samhälle.

Samtal och information.

16.30 Slut

Socialt hållbar frukost 8 mars

Hur har Rysslands fullskaliga invasion och det efterföljande kriget påverkat jämställdheten i Ukraina? Vad händer med jämställdheten i en tid med ökad global upprustning och militarisering? Vilka lärdomar är relevanta för oss i Sverige och den civila beredskapen? Detta är frågor som diskuteras på denna digitala socialt hållbara frukost. Den är kostnadsfri och ingen anmälan behövs!

Inledningen hålls av Georg Andrén, Landshövding för Värmlands län. Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

Föreläsare

Föreläsare är Emmicki Roos, expert på kvinnor, fred och säkerhet, verksam vid Folke Bernadotte akademin.

Logga in i mötet

Mötet hålls digitalt via Zoom, tänk på att uppdatera ditt programmet om du inte använt det på länge. Ingen föranmälan krävs och länken för deltagande finns på Socialt hållbar frukost: Kvinnor, fred och säkerhet i en föränderlig omvärld – lärdomar från Ukraina | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se).

Välkommen!

Forum jämställdhet 7-8 februari

Öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på KCCC 7–8 februari. Det innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer. Allt i det öppna programmet är gratis så ta chansen att bland annat lyssna till Länsstyrelsen Värmlands medarbetare Karin Lidén och Annika B Andersson som pratar om Föräldraskapsstödet Växa i Värmland onsdag 7 februari klockan 11:20.

Arrangörer är Karlstads kommun och Region Värmland.

Missa inte chansen att ta del av över 40 programpunkter – många har beröring på vår verksamhet. Öppna programmet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs – alla är välkomna! Läs programmet här nedanför. Välj fliken Öppna programmet.

Program Forum Jämställdhet 2024 – Forum Jämställdhet (forumjamstalldhet.se)

Socialt hållbar frukost: Jämställdhet och funktionshinder

Välkommen till en socialt hållbar frukost med temat jämställdhet och funktionshinder. Frukosten är digital och kostnadsfri. Frukosten sker i samverkan med Region Värmland. Du behöver inte anmäla dig till seminarierna, men det är max 100 deltagare och först till kvarn gäller. Här hittar du länken till frukosten och mer information.

Målgrupp

Anslutna i Ett jämställt Värmland och övriga intresserade.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig till seminarierna, men det är max 100 deltagare och först till kvarn gäller.

Meeting ID: 863 9710 8843

Passcode: 691650

Länk till mötet

Varmt välkommen till Genius 2023!

Grafik med texten anmälan är öppen och Genius logotyp.

Äntligen är det dags: Värmlands egen jämställdhetsdag är tillbaka för tionde gången. Den 17 maj samlas vi på KCCC i Karlstad för att byta erfarenheter, inspireras och lära oss mer. Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Datum: 17 maj 2023
Tid: Klockan 9–16. Frukost och registrering startar klockan 8.30.
Plats: Karlstad CCC

Moderator för årets konferens är Lisa Bjurwald, journalist och författare. Det fullständiga programmet släpps löpande under våren. Några teman för dagen blir positiva exempel från jämställdhetsarbetet i det värmländska näringslivet, den gröna omställningen, näthat – ett hot mot demokratin och jämställdhetsarbetet, människohandel och prostitution, kvinnor i revolution och krig, och sist men inte minst så koras årets vinnare av Geniuspriset!

Nu öppnar vi anmälan till årets konferens och släpper 300 först-till-kvarn-biljetter som är gratis för dig som bor eller verkar i Värmland. Om du inte skulle hinna få en av dessa är det ingen fara – övriga kan boka plats till självkostnadspris.

Uppdatering 23 februari: Nu är alla 300 gratisbiljetter slut! De ordinarie biljetterna kostar 500 kronor per person och du anmäler dig via Region Värmlands webbplats.

Mer information om Genius 2023 och anmälan på Region Värmlands webbplats

Vem vinner Geniuspriset 2023?

Geniuspriset uppmärksammar gott värmländskt jämställdhetsarbete. Förra årets vinnare var Almi Värmland som prisades för sitt fina jämställdhetsarbete.

Genom att mäta och analysera könsskillnader, utveckla kommunikation och rådgivning samt sprida kunskap och verktyg har Almi Värmland förändrat sin egen organisation och omvärlden i en mer jämställd riktning.

Du bestämmer vem som vinner årets jämställdhetspris genom att nominera en organisation som gör skillnad för jämställdheten i Värmland. Vinnaren utses av en oberoende jury av sakkunniga och vinnaren presenteras under konferensen. Nomineringen öppnar 1 mars.

Information om årets jury och hur du nominerar på Region Värmlands webbplats