Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Enheten för unga vuxna insats arbetar med unga i åldern 18-25 år. Enheten består av tre verksamheter.

Viken, ett socialt provboende där unga vuxna bor och jobbar med sig själva och deras väg ut i vuxenlivet. På Viken finns personal anträffbara dygnet runt.

Nexus en behandlingsverksamhet för unga från tidiga tonår upp till 25 som har ett risk eller missbruk av alkohol, droger och eller spel om pengar.

Ung Arena en verksamhet som coachar unga vuxna att ta steg att nå sina mål mot arbete eller studier.

Dessa tre verksamheter samarbetar runt de unga vuxna för att få en helhetssyn på den unges livssituation och för att kunna ge ett samlat stöd så vägen till det liv de vill leva blir kortare.

Vägen till oss nås via kontaktcenter. En lägenhet på Viken fås via ett myndighetsbeslut av en socialsekreterare på Enheten för unga vuxna utredning. Om den unge är över 18 år kan personen kontakta Nexus själv och få upp till 5 samtal innan kontakt tas med socialsekreterare. Till Ung Arena kommer de unga från KAA (Kommunens Aktivitetsansvar) eller via socialsekreterare på enheten för unga vuxna eller via servicegarantin.”

> Mer information om Karlstads kommun.

Kontaktperson: Gunilla Gröndahl Ohlsson, gunilla.grondahl.olsson@karlstad.se, 054-540 51 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.