Wermlands Juridiska AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi utbildar och informerar i frågor rörande ekonomisk jämställdhet inom familjen med familjerätten som främsta verktyg. Många känner inte till vad som egentligen sker vid en separation och hur det ekonomiska upplägget mellan parterna under relationens pågående påverkar utgången av bodelningen. Statistik visar tydligt att kvinnor står som de ekonomiska förlorarna vid bodelningar, oavsett om de ägde mer eller lika mycket innan och under äktenskapet. Detta vill vi råda bot på.

> Mer information om Wermlands Juridiska AB.

Kontaktperson: Sara Hjalmarsdotter Gund, gund@wermlandsjuridiska.se, 054-15 15 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.