Kils kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi vill att jämställdhet ska vara självklart och enkelt. Just nu omarbetar vi vår plan för jämställdhet och mångfald. Vi vill levandegöra dokumentet och ser vår anslutning bland annat som en möjlighet att få tips och goda idéer. Vårt mål är att den nya planen ska genomsyra arbetet i kommunens alla verksamheter och att det ska bli mer attraktivt och förståeligt för alla medarbetare att arbeta med jämställdhet och mångfald. Vi ser att vår delaktighet här kommer ge oss det stöd vi behöver och självklart är vi glada och peppade att vara med och bidra till ett mer jämställt Värmland. Varje steg räknas och det här är ett steg på vägen för oss att bli ett mer jämställt Kil.”

> Mer information om Kils kommun.

Kontaktpersoner: Kadrije Rama, kadrije.rama@kil.se, 0554-191 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.