Nätverksträff för Ett jämställt Värmland, torsdagen 30 september, 09:30-12:00

Under Nätverksträffen kommer vi att få ta del av;

Presentation av den Nya regionala jämställdhetsstatistiken
Har kvinnor och män i Värmland samma makt att forma samhället och sitt eget liv? Det har hänt alldeles för lite under alldeles för lång tid på jämställdhetsområdet i Värmland. Det visar den könsuppdelade statistik som regelbundet, sedan 2004, tas fram av Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. Katarina Jakobsson Sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen och Marianne Nilsson, Strateg jämställd regional tillväxt, Region Värmland presenterar en nulägesbild och utvecklingen de senaste 15 åren.

Föreläsning mäns våld mot kvinnor
Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet handlar om att ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Neslihan Erdis och Isabel Persson, båda Utvecklingsledare Social hållbarhet, Länsstyrelsen kommer att guida oss i; lägesbild nationellt och regionalt, hur kan man upptäcka?, vilket stöd finns att få?, arbetsgivarens och chefens ansvar, vad kan jag som kollega/vän göra?

Anmälan senast 23 september via Länsstyrelsens hemsida

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—varmland/2021-06-11-natverkstraff—ett-jamstallt-varmland.html

Bjud gärna med en kollega/vän av motsatt kön och eftersom nätverksträffen är digital och vi har plats för många deltagare är vi tacksamma om du vill sprida inbjudan vidare i dina kontakter.

> Inbjudan-Nätverksträff-Ett-jämställt-Värmland-30-september-2021

Välkommen med din anmälan!

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

Varför är jämställdhet viktigt för dig?

Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland har tidigare tagit fram en film där de frågar 18 killar varför jämställdhet är viktigt för dem. Här kan du se både de långa versionen och den förkortade:

Den långa versionen ovan. Den förkortade versionen nedanför.

Socialdemokraterna i Grums

Vi välkomnar Socialdemokraterna i Grums med följande bidrag:

”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som jobbar för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Vi jobbar aktivt med de 6 jämställdhetspolitiskamålen både inom vår egen organisation och i kommunen. Vi har under året påbörjat utbildning av kommunens ledningsgrupp  och kommunstyrelsen för att under hösten 2021 fortsätta vårt arbete med att jobba med jämställdhetsintegrering i kommunens verksamheter tillsammans med partikollegor och chefer.”

Kontakt: Sara Emsevik <saraemsevik74@gmail.com>

Webbutbildningar

Basutbildning jämställdhetsintegrering

Basutbildning jämställdhetsintegrering | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

 

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Webbutbildning i jämställdhetsintegrering från Jämställdhetsmyndigheten – Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamy.se)

 

Bättre verksamhet med jämställdhetsintegrering

17 filmer om hur ett jämställdhetsperspektiv kan ge bättre vård, skola, omsorg, sanmhällsplanering – med fokus på konkreta effekter för invånarna.

Bättre verksamhet med jämställdhetsintegrering – YouTube

Tjejjouren Miriam

Vi välkomnar Tjejjouren Miriam med följande bidrag:

”Tjejjouren Miriam är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om jämställdhet och verka för ett mer jämställt samhälle ur ett feministiskt och normkritiskt perspektiv. Föreningens syfte är också att stötta och stärka unga som identifierar sig som tjejer i Arvika, Värmland och hela Sverige, samt hjälpa dem förbättra sin situation. Verksamhet präglas av en medvetenhet om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsvariation och dessa faktorers påverkan på människors liv.

Detta gör vi bland annat genom:

–  möten med vår målgrupp på olika evenemang

–  föreläsningar och workshops

–  aktivt arbete med informationsspridning på sociala medier

–  samverkan i olika projekt med olika samarbetspartners

–  anonymt chatt- och mailstöd”

Kontaktperson: Anna Ströander Venäläinen <info@tjejjourenmiriam.se>