Socialt hållbar frukost: Jämställdhet och funktionshinder

Välkommen till en socialt hållbar frukost med temat jämställdhet och funktionshinder. Frukosten är digital och kostnadsfri. Frukosten sker i samverkan med Region Värmland. Du behöver inte anmäla dig till seminarierna, men det är max 100 deltagare och först till kvarn gäller. Här hittar du länken till frukosten och mer information.

Målgrupp

Anslutna i Ett jämställt Värmland och övriga intresserade.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig till seminarierna, men det är max 100 deltagare och först till kvarn gäller.

Meeting ID: 863 9710 8843

Passcode: 691650

Länk till mötet

Inbjudan till nätverksträff 16 november

Under träffen kommer vi bland annat få lyssna till vinnarna av Geniuspriset 2023 och ta del av ett digitalt författarbesök. Anmäl dig till den digitala nätverksträffen senast 14 november via länken nedanför. Mötet är kostnadsfritt och sker digitalt via Zoom, länken till träffen mailas ut dagen före nätverksträffen.

Klicka här för att läsa hela inbjudan.

Klicka här för att anmäla dig senast 14 november.

Normkreativ Kompetens

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi erbjuder utbildningar, workshops och föreläsningar mm inom ämnen som bidrar  till social hållbarhet både internt och i utåtriktad verksamhet. Vi arbetar med ämnen som normkritik, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, antidiskriminering, mänskliga rättigheter, hbtqi+, queerfrågor mm. Vi är ett litet företag som huserar i härliga Värmland, det allra finaste av alla landskap.”

> Mer information om Normkreativ Kompetens.

Kontaktperson: Agneta Tynander, agneta@normkreativ.com, 0737-701 719.

Nyhetsbrev september

I september månads nyhetsbrev till alla anslutna i Ett jämställt Värmland berättar vi bland annat mer om det arbete som pågår med att uppdatera alla bidrag och anslutningar. Dessutom bjuder vi in till nätverksträff och socialt hållbara frukostar. Läs om detta och mycket mer via länken här nedanför:

> Nyhetsbrev september 2023.

Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Länsstyrelsen Värmland bjöd fredag 1 september i samverkan med Region Värmland in till Socialt hållbar frukost med temat utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Det var en fullsatt frukost med över 100 personer! Tack till alla som deltog. Här finns presentationerna från frukosten samlade. Klicka på länkarna nedanför.

Presentation 23-09-01 Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden Jämställdhetsmyndigheten

Rapport Mellan tillit och misstro

Mellan tillit och misstro – utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering (2023:5) | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Myndighetsgemensam plan

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Socialt hållbar frukost 1 september

Länsstyrelsen Värmland bjuder i samverkan med Region Värmland in till Socialt hållbar frukost med temat utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Ålder, utbildning, yrke, födelseland och funktionsnedsättning är några faktorer som tillsammans med kön påverkar möjligheten till arbete och därmed en jämställd ekonomi. Utrikes födda kvinnor är en grupp där färre arbetar jämfört med utrikes födda män och med andra grupper. Det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta betyder att behovet av stöd är stort för gruppen samtidigt som uppföljningar visar att utrikesfödda kvinnor får del av Arbetsförmedlingens insatser i lägre grad än utrikesfödda män och andra grupper.

Såväl den nuvarande som den tidigare regeringen har prioriterat att stärka utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten har under flera år följt upp åtgärder för att öka förutsättningarna för gruppen att få en anställning och starta företag. Under 2022 genomförde Jämställdhetsmyndigheten en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnors situation, behov samt vilka hinder de upplever för att komma in på arbetsmarknaden.

Under seminariet kommer följande frågor att besvaras:

  1. Hur ser utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsdeltagande ut?
  2. Hur upplever kvinnorna själva svårigheter med att få arbete i Sverige?

Föreläsare

Sara Andersson och Evelina Johansson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Logga in i mötet

Mötet hålls digitalt via Zoom, tänk på att uppdatera ditt programmet om du inte använt det på länge. Använd följande möteslänk för att komma in i mötet:

Anslutningslänk till Zoom-mötet.

Meeting ID: 876 5223 3379

Passcode: 691650

Välkommen!

Sök statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

Organisationer som består av minst 75 % kvinnor eller flickor och som har som huvudändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället kan söka statsbidrag genom de utlysningar som öppnar den 31 augusti.

Organisations- och etableringsbidrag

Syftet med bidraget är bland annat att stödja kvinnor och flickor i egna sammanslutningar och främja deras deltagande i samhällslivet. Organisationsbidrag finns för att stödja organisationens ordinarie verksamhet, till skillnad från en enskild aktivitet. Etableringsbidrag ska gå till nybildade organisationer. Det kan handla om kostnader för att t. ex. bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Läs mer om bidraget här.

Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar

Syftet med bidraget är att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet, och delta i aktiviteter som engagerar kvinnor och flickor i ändamål som särskilt rör deras intressen. Även detta bidrag är till för ideella kvinnoorganisationer och stiftelser som har som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Det kan sökas för verksamhet i ett antal områden som finns listade på vår webbplats.

Läs mer om bidraget här.

Skicka er ansökan senast 3 oktober klockan 14.00

Ansökan gäller finansiering för åren 2024 och 2025. På vår webbplats finns information om villkor, hur ansökan går till och hur vi hjälper dig på vägen.

> Läs mer om hur ni ansöker.