Nätverksträff 8 mars

Varmt välkommen till årets första nätverksträff med Ett jämställt Värmland den 8 mars. Nätverksträffen hålls på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad och är ett fysiskt möte.

Nätverksträffen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Datum: 8 mars, ankomst och registrering från klockan 13.00. Program klockan 13.15–16.30.

Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad.

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 1 mars.

Varmt välkommen!

Program

13.00 Ankomst och registrering

13.15 Programstart

Lönegapet – Jämställdhetsmyndigheten
Sara Andersson, Senior utredare vid avdelningen Analys och uppföljning

Mellan 2007 och 2020 minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 2021 skedde dock ett trendbrott som innebar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i stället ökade. När det gäller den disponibla inkomsten ligger skillnaden kvar på ungefär samma nivå. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre disponibel inkomst än män. Skillnaden i livsinkomster mellan kvinnor och män beräknas till 6,3 miljoner kronor.

Jämställda pensioner – Sveriges Kvinnoorganisationer
Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och socialförsäkringar

I Sverige är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Norden, 28 procent. Det visar en ny rapport ”Gender-equal pensions in the Nordics” som gjorts av Sveriges Kvinnoorganisationer. Att pensionsgapet skiljer sig så mycket i de olika nordiska länderna beror på att våra pensionssystem ser olika ut. Att kvinnor utför mer obetalt arbete och oftare arbetar deltid har stor inverkan på svenska kvinnors pensioner, eftersom varje intjänad krona påverkar pensionen i vårt system.

Workshop kring livslång ekonomi – Klara K
Lotta Amnebjer Nordqvist, organisationsutvecklare

Klara K är en ledarskapsbyrå som stödjer, utmanar och utvecklar ledare, ledningsgrupper och styrelser för att vidga perspektiv, integrera värdegrunden i företagskulturen och fördjupa medarbetares engagemang.

Lotta leder dagens workshop kring livslång ekonomi. Kvinnor är inte sämre än män på ekonomi, trots det har kvinnor i Sverige idag en sämre ekonomi än män. Den ekonomiska ojämställdheten är en följd av hur samhället är uppbyggt. För att vi ska ha en chans mot den strukturella ojämställdheten i samhället måste kvinnor få större kunskap om hur de kan påverka sina förutsättningar genom ekonomisk egenmakt.

Ekonomisk egenmakt ökar din makt över ditt liv, din handlingskraft och ger dig möjlighet att bestämma över din framtid. Det ger dig också trygghet om du plötsligt står inför en ny livssituation. Som tur är så är det aldrig för sent att ta makten över sin ekonomi!

I denna workshop arbetar vi med frågor kring jämställd ekonomi och hur vi kan ge oss själva och andra rätt förutsättningar för att ta makten över ekonomin på både kort och lång sikt.

Fika

Fortsättning workshop

16.30 Avslut

Arvika Näringslivscentrum

Vi hälsar Arvika Näringslivscentrum välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Vi bidrar till ett jämställt Värmland genom att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor med målgruppen utlandsfödda.

Kontaktperson: Anna-Maria Nykvist, anna-maria.nykvist@aanc.sr

Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun

Vi hälsar Enheten unga vuxna, insats – Karlstads kommun välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Enheten för unga vuxna insats arbetar med unga i åldern 18 – 25 år. Enheten består av tre verksamheter.

Viken, ett socialt provboende där unga vuxna bor och jobbar med sig själva och deras väg ut i vuxenlivet. På Viken finns personal anträffbara dygnet runt.

Nexus en behandlingsverksamhet för unga från tidiga tonår upp till 25 som har ett risk eller missbruk av alkohol, droger och eller spel om pengar.

Ung Arena en verksamhet som coachar unga vuxna att ta steg att nå sina mål mot arbete eller studier.

Dessa tre verksamheter samarbetar runt de unga vuxna för att få en helhetssyn på den unges livssituation och för att kunna ge ett samlat stöd så vägen till det liv de vill leva blir kortare.

Vägen till oss nås via kontaktcenter. En lägenhet på Viken fås via ett myndighetsbeslut av en socialsekreterare på Enheten för unga vuxna utredning. Om den unge är över 18 år kan personen kontakta Nexus själv och få upp till 5 samtal innan kontakt tas med socialsekreterare. Till Ung Arena kommer de unga från KAA (Kommunens Aktivitetsansvar) eller via socialsekreterare på enheten för unga vuxna eller via servicegarantin. Mer info finns på Karlstad.se.

Kontaktperson: Gunilla Gröndahl Ohlsson, <gunilla.grondahl-ohlsson@karlstad.se>

Wermlands Juridiska AB

Vi hälsar Wermlands Juridiska AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Vi utbildar och informerar i frågor rörande ekonomisk jämställdhet inom familjen med familjerätten som främsta verktyg. Många känner inte till vad som egentligen sker vid en separation och hur det ekonomiska upplägget mellan parterna under relationens pågående påverkar utgången av bodelningen. Statistik visar tydligt att kvinnor står som de ekonomiska förlorarna vid bodelningar, oavsett om de ägde mer eller lika mycket innan och under äktenskapet. Detta vill vi råda bot på.

Kontaktperson: Sara Hjalmarsdotter Gund <gund@wermlandsjuridiska.se>

Välkommen på nätverksträff 29 september

Kom och inspireras av hur andra aktörer jobbar för ett mer jämställt Värmland. Vi lyfter goda exempel och gemensamma utmaningar. Nätverksträffen hålls i länsstyrelsens lokaler och är ett fysiskt möte.

Program

13.00 Ankomst

Ulrika Jansson, fil.dr. Nationella sekretariatet för genusforskning
Jämställdhetsarbete väcker ofta motstånd, det har de flesta som arbetar med jämställdhet erfarenhet av. Men vilka strategier kan förändringsaktörer använda för att bemöta motstånd, och vilka förutsättningar måste vara på plats för att komma vidare i jämställdhetsarbetet?

Magnus Hernerud, Platschef Räddningstjänsten i Säffle
Räddningstjänsten är en traditionellt mansdominerad organisation. Säffle är en av Räddningstjänsterna i landet som har anställt flest kvinnor i förhållande till antal män i sin kår med brandmän. Magnus kommer berätta om arbetet för att lyckas med det samt vilka utmaningar man stött på längs vägen.

Mats Bergman, Gallerist, Galleri Mats Bergman
Galleri Mats Bergman har uthålligt och på eget initiativ gett kvinnor samma möjligheter som män att visa sina verk och förmedla sina berättelser om världen. Ett tydligt bevis på att även den lilla aktören kan visa vägen och göra stor skillnad. Galleriet var en av finalisterna till Geniuspriset 2022.

Fika

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland
I alla tider har den ekonomiska jämställdheten och samhällets hållbara utveckling bromsats av att kvinnor inte haft samma möjligheter att genom exempelvis tillgång till kapital driva och genomföra sina idéer. Det här har Almi i Värmland bestämt sig för att förändra. Almi är vinnare av Geniuspriset 2022.

Sara Sundström, Projektledare för Attraktionskraft Värmland
Attraktionskraft Värmland är ett fyraårigt projekt där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv gör den största satsningen någonsin för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

16.00 Avslut

Praktisk information

Plats: Vänersalen på Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Kostnad :Gratis

Sista anmälningsdag :26 sep 2022

Det finns plats för 50 deltagare i lokalen. Först till kvarn gäller.

Anmälan

Anmäl dig hos Region Värmland

Välkommen!

Rejlers Sverige AB

Vi hälsar Rejlers Sverige AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Förutom den sedvanliga policyn om allas lika värde så har vi i flera år medverkat i TechniQual, ett nätverk i Karlstad och Värmland med syfte att gå mot ett jämlikt teknik-Värmland.

Som den teknikkonsult vi är har vi ju en utmaning att minska andelen vita medelålders män och vi är en bit på väg.

Att få verka för ett mer jämlikt Värmland i ett större sammanhang ser vi som en fördel.”

Kontaktperson: Stefan Smeland <stefan.smeland@rejlers.se>

Lundsbergs skola

Vi hälsar Lundsbergs skola välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Att i bildningen av elever ta med jämställdhetsperspektivet tidigt och självklart i lärandet. Att alla medarbetare ska se olika jämställdhetsaspekter som en självklarhet i vardagen på arbetet.”

Nominera till Geniuspriset 2022

Vem vinner Geniuspriset 2022? Det bestämmer du genom att nominera en värmländsk organisation som du tycker gör skillnad för jämställdheten. Vinnaren utses av en jury och presenteras på Genius 2022.

Geniuspriset är instiftat av Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland för att uppmärksamma och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland. Senast priset delades ut vann Löfbergs.

Utmärkelsen tilldelas myndighet, företag, offentlig- eller annan organisation som arbetar medvetet, långsiktigt och gärna nytänkande för att öka jämställdheten i och/eller utanför sin organisation.

Nominera nu!

Du kan vara med och bestämma vem som vinner Geniuspriset 2022 genom att nominera din egen eller en annan värmländsk organisation som du tycker gör skillnad för jämställdheten. Skicka nomineringen senast 5 maj 2022.

Här kan du läsa mer och nominera.