Nyföretagarcentrum Hammarö

Vi välkomnar Nyföretagarcentrum Hammarö till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Självklart ansluter vi oss till Ett jämställt Värmland. Jag är precis nyutbildad Certifierad Normingenjör så dessa frågor är något jag arbetar mycket aktivt med.”

> Läs mer om Nyföretagarcentrum Hammarö.

Kontaktperson: Cecilia Fjellman, Verksamhetsledare & rådgivare Nyföretagarcentrum Hammarö, hammaro@nyforetagarcentrum.se, 070-648 91 98.

Niljung

Vi välkomnar Niljung till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Jag vill självklart vara en del av ett Jämställt Värmland med mitt microföretag. Jag är både HR-specialist och föreläsare. Jag arbetar med hälsa- både inom folkhälsa och arbetsmiljö och då är jämställdhet en viktig del. Jag jobbar framförallt med psykisk livräddning- dvs hur man förhindrar att människor tar sina liv. Jag vill även öka de värmländska företagens kompetens inom psykisk hälsa så att de blir både attraktiva och lönsamma.”

Kontaktperson: Marie Niljung, marie@niljung.se, 0703357719.

iBiz Solutions

Vi välkomnar iBiz Solutions till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

I min roll som HR-partner är jag väldigt delaktig ibland annat rekryteringsarbete och employer brand. Jag vill gärna få bra input från hur det ser ut i Värmland samt tips och inspiration från föreläsare i ämnet jämställdhet.

Kontaktperson: Elina Sandberg, Elina.sandberg@ibiz-solutions.se, 070-6909392.

Gammelkroppa Skogsskola och Konferens

Vi välkomnar Gammelkroppa Skogsskola och Konferens till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Gammelkroppa Skogsskola är en högskola där vi utbildar skogstekniker. Näringen i sig är sedan lång tid tillbaka manligt dominerad och att arbeta med jämställdhetsfrågor redan under utbildningen är viktigt. Att få vara delaktig i ”Ett jämställt Värmland” skulle vara ett sätt att hålla sig aktuell med vad som händer inom arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Kontaktperson: Lena Karlsson, lena.karlsson@gammelkroppa.se, 070-279 92 01.

Projektet Connecting Arvika

Vi välkomnar Projektet Connecting Arvika  till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi erbjuder aktiviteter för nyanlända, asylsökande i syfte att motverka passivisering, verka för snabbare etablering och ökad hälsa. Vi arbetar i projektet för att erbjuda samma aktiviteter för både män och kvinnor, oavsett bakgrund och ålder.

Kontaktperson: Lisa Svensson, lisa.svensson@regionvarmland.se, 054-701 10 00.

Susanne Forsberg Utveckling AB

Vi välkomnar Susanne Forsberg Utveckling AB till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

I vårt arbete i samverkan med kommuner, näringsliv och fastighetsägare med utveckla offentliga platser så att alla ska känna sig välkomna.

Kontaktperson: Susanne Forsberg, susanne.forsberg@yahoo.se, 0708740678.

SB Släpvagnar HB

Vi välkomnar SB Släpvagnar HB till Ett jämställt Värmland.

Kontaktperson: Jon Brynildsen, gaupen@telia.com, 0532-305 44.

Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland

Vi välkomnar Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Tjej/Kvinnojourens ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden.

Tjej/Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinnoperspektiv och barnperspektiv och präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet. Arbetsformerna ska vara demokratiska.

Med insikt om att mäns våld mot kvinnor, allt våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i och med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och förtryck ska Tjej/Kvinnojouren verka genom att:

• ge kvinnor och deras medföljande barn stöd vid våld och hot i nära relationer

• uppmärksamma och tillmötesgå de behov som varje medföljande barn har

• bedriva verksamhet i form av telefonjour, stödsamtal och skyddat boende

• möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor att ta itu med sin situation

• sprida information om Tjej/Kvinnojourens arbete

• verka för ökad kunskap om våld i nära relationer och om hur barn som upplever sådant våld påverkas.”

Kontaktperson: Gunnel Axelsson, gunnel.axelsson@telia.com, 0560-146 44.

Sveriges Åkeriföretag

Vi välkomnar Sveriges Åkeriföretag till Ett jämställt Värmland.

Kontaktperson: Charlotta Nilsson, charlotta.nilsson@akeri.se, 010-510 54 16.