Alla kommuner är nu anslutna!

Vi kan stolt meddela att alla 16 värmländska kommuner nu är anslutna till Ett jämställt Värmland. Utöver denna mycket viktiga spridning så är det en positiv spridning mellan olika branscher och områden, allt från mansdominerade branscher såsom åkerier, metall- och skogsindustrin till breda organisationer med många traditionella kvinnoyrken inom vård, omsorg och skola såsom landstinget och kommuner. Ett bevis på att arbetet har nått ut i länet är också att vi har anslutningar från många olika delar av Värmland och många organisationer som rör hela länet.

– Det är fantastiskt att så många redan har anslutit sig, allt från kommuner och myndigheter till enmansföretag. Hälften av alla anslutningar är faktiskt från det privata näringslivet! Förhoppningsvis kommer allt fler att ansluta sig och bli en del av Ett jämställt Värmland. Att verka för ett mer jämställt Värmland är ett viktigt led för att nå målen i jämställdhetsstrategin. Under 2016 kommer vi inte bara att arbeta med att samla fler i detta arbete utan även vidareutveckla de verktyg som vi har. Vi kommer bland annat att presentera ny könsuppdelad statistik och arbeta fram en ny version av jämställdhetsstrategin för Värmlands län, konstaterar Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.