Filipstads kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För oss som arbetsgivare är det viktigt att vi jobbar könsneutralt och verkar för att vara en jämställd arbetsgivare. Att alla får samma bemötande och samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet, ska vara en självklarhet för hela organisationen. För att uppnå det arbetar vi med att medvetandegöra, utbilda och förbättra våra processer. Vi ser detta som ett ständigt pågående arbete.”

> Mer information om Filipstads kommun.

Kontaktperson: Sandra Höjd, sandra.hojd@filipstad.se, 0590-611 09.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.