Filipstads kommun

Vi är glada över att kunna välkomna kommun nummer 15 till Ett jämställt Värmland. Så här beskriver Filipstads kommun sitt bidrag:

”För oss som arbetsgivare är det viktigt att vi jobbar könsneutralt och verkar för att vara en jämställd arbetsgivare. Att alla får samma bemötande och samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet, ska vara en självklarhet för hela organisationen. För att uppnå det arbetar vi med att medvetandegöra, utbilda och förbättra våra processer. Vi ser detta som ett ständigt pågående arbete.”

> Läs mer om Filipstads kommun.

Kontaktperson: Annika Alfredsson, personalchef Filipstads kommun, annika.alfredsson@filipstad.se, 0590-611 09.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.