Handelskammaren i Värmland

Handelskammaren i Värmland är nu också anslutna till www.ettjamstalltvarmland.nu. De beskriver sitt bidrag så här:

”Vi bidrar till Ett jämställt Värmland genom att jobba med jämställdhetsintegrering i alla delar av Handelskammarens arbete, såväl externt som internt.”

> Läs mer om Handelskammaren i Värmland.

Kontaktperson: Frida Johansson, VD Handelskammaren i Värmland, frida@handelskammarenvarmland.se, 070-618 77 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.