Handelskammaren i Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi bidrar till Ett jämställt Värmland genom att jobba med jämställdhetsintegrering i alla delar av Handelskammarens arbete, såväl externt som internt.”

> Mer information om Handelskammaren i Värmland.

Kontaktperson: Sandra Sundbäck, Sandra@handelskammarenvarmland.se, 070-259 95 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.