Skogen i Skolan i Värmland

Det är väldigt roligt att kunna välkomna ännu en föregångare inom jämställdhetsarbetet i Värmland – Skogen i Skolan i Värmland! Så här beskriver de sitt bidrag:

”SIS i Värmland arbetar med att jämställa och visa att ALLA skogliga yrken är jämställda d.v.s. att inget arbete inom skogs och pappersindustrin är könsbundet. SIS i Värmland och Nationellt arrangerar kurser för enbart flickor, vilket är nödvändigt för visualisera och praktiskt kunna genomföra med skogliga kontaktnät och utbildningsenheter.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Jens Meyer, samordnare Skogen i Skolan i Värmland, jens.meyer@skola.hammaro.se, 054-55 57 16, 070-525 86 94.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.