Skogen i Skolan i Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”SIS i Värmland arbetar med att jämställa och visa att ALLA skogliga yrken är jämställda d.v.s. att inget arbete inom skogs och pappersindustrin är könsbundet. SIS i Värmland och Nationellt arrangerar kurser för enbart flickor, vilket är nödvändigt för visualisera och praktiskt kunna genomföra med skogliga kontaktnät och utbildningsenheter.”

> Mer information om Skogen i Skolan i Värmland.

Kontaktperson: Veronica Carlsson Ulff, skogeniskolan.värmland@gmail.com, 070-240 62 32.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.