Anna Blomquist AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jag brinner för att skapa möten mellan människor. Det är när människor möts det uppstår magi och då kan de mest oväntade saker hända. Det mesta vi gör blir bättre om vi gör det tillsammans. Att ha en medskapande process, oavsett om det är inåt i den egna organisationen eller utåt med kunder eller medborgare, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. En utveckling som skapar tillväxt som bygger på förståelse för både omvärlden och individers olika behov. Det jag vill bidra med är min kompetens kring att skapa förutsättningar för människor att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans. Att med ett nyfiket förhållningssätt öppna upp för en annan människas tankar kan göra all skillnad i världen. Bokstavligt talat.”

> Mer information om Anna Blomquist AB.

Kontaktperson: Anna Blomquist, anna@annablomquist.se, 072-700 64 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.