Grums kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Viktiga delar i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är vår strävan att uppnå en jämnare könsfördelning, att främja etnisk mångfald samt att vi tillsammans ska kunna skapa en arbetsmiljö som präglas av goda arbetsförhållanden för våra medarbetare. Vår jämställdhets- och mångfaldsplan ska säkerställa att vi aktivt främjar jämställdhet, förhindrar trakasserier och förebygger diskriminering inom kommunens arbetsplatser. Samtidigt som vi vill uppnå ett arbetsklimat där våra medarbetare får möjlighet att lära och utvecklas, att trivas och känna gemenskap med andra, vill vi också kunna erbjuda utmaningar och det stöd som behövs för att kunna anta dessa”.

> Mer information om Grums kommun.

Kontaktperson: Sara Pettersson, sara.pettersson@grums.se, 0555-420 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.