Grums kommun

Grums kommun blir Värmlands tredje kommun som ansluter sig till Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag för att nå visionen Ett jämställt Värmland:

”Viktiga delar i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är vår strävan att uppnå en jämnare könsfördelning, att främja etnisk mångfald samt att vi tillsammans ska kunna skapa en arbetsmiljö som präglas av goda arbetsförhållanden för våra medarbetare. Vår jämställdhets- och mångfaldsplan ska säkerställa att vi aktivt främjar jämställdhet, förhindrar trakasserier och förebygger diskriminering inom kommunens arbetsplatser. Samtidigt som vi vill uppnå ett arbetsklimat där våra medarbetare får möjlighet att lära och utvecklas, att trivas och känna gemenskap med andra, vill vi också kunna erbjuda utmaningar och det stöd som behövs för att kunna anta dessa”.

> Besök www.grums.se.

Kontaktperson: Sara Pettersson sara.pettersson@grums.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.