Heinered AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi har sedan 2007 deltagit i Regeringens och Tillväxtverkets projekt Främja Kvinnors företagande. Projektet är avslutat, men vi arbetar fortsatt för ett jämställt Värmland och Sverige.”

> Mer information om Heinered.

Kontaktperson: EvaLena Heinered, evalena@heinered.se, 070-279 50 31.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.