Säffle Teaterförening

Vi hälsar Säffle Teaterförening varmt välkomna som en del av Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”Som arrangör i en mindre kommun har vi en vision och förhoppning att kunna lära oss att nå en yngre publik och nå nysvenskarna. För oss är inte fördelningen mellan könen något problem utan det är åldern och etniciteten. Vi arbetar därför aktivt med att finna scenkonst som lockar yngre att gå till teatern. I begreppet yngre menar vi personer som är mellan 15-50 år. Vi arbetar aktivt med att finna vägar för att nå människor som flyttat till vår kommun, olika språkgrupper som automatiskt inte läser lokaltidningarnas annonser och reportage. Hur får vi ut information, hur får vi en dialog, hur får vi ett utbyte som till slut gör teatern till en mötesplats. Vi tror mycket på att samarbeten är en del i att bli bredare, att nå personer vi inte skulle ha mött annars. Genom teatern och annan scenkonst kan olika uttrycksformer förmedla budskap som gör att det berör, det upprör, det roar, det ger förhoppningar, det ger ibland svar, det ger lycka och igenkänning. Sådant som alla människor behöver som krydda på sin vardag.”

> Läs mer på deras webbsida.

Kontaktperson: Krister Lönn, Ordförande Säffle Teaterförening, krister.lonn@hotmail.com, 0533-631 23, 070-757 47 15.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.