Sunne kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Sunne kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald, där medarbetare har möjlighet att utvecklas och där olikheter värdesätts och välkomnas.”

> Mer information om Sunne kommun.

Kontaktperson: Dan Levin, dan.levin@sunne.se, 072-206 09 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.