Löfbergs Lila AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som familjeföretag har det alltid varit naturligt och självklart att ha ett långsiktigt, värderingsdrivet och hållbart perspektiv i våra affärer. Lång tradition, i kombination med viljan att ständigt utvecklas och vara i framkant, är vår styrka på en kaffemarknad med hård konkurrens. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald, jämn könsfördelning och inkludering. Vi vill spegla det samhälle vi lever i och vi ser olikheter mellan människor som en styrka.”

> Mer information om Löfbergs Lila AB.

Kontaktperson: Anna Mårtensson, anna.martensson@lofbergs.se, 054-14 01 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.