P4 Värmland Sveriges Radio

Vi välkomnar stolt P4 Värmland Sveriges Radio till Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”För oss på P4 Värmland är en medveten strävan efter att uppnå jämställdhet i fokus alla dagar. Det handlar om att lika många kvinnor som män ska höras i radion och kommunicera med oss i sociala medier, oavsett om du deltar som representant, expert eller privatperson. Vi mäter detta, dagligen. Det handlar om att vi är en jämställd arbetsplats där kön aldrig spelar roll vid lönesättning, där ungefär lika många män som kvinnor arbetar och där män har lika stor möjlighet att ta hand om sina små barn som kvinnor. Även detta följer vi upp årligen. Det handlar om ett öppet och tillåtande klimat, där kön aldrig ska exkludera och där du själv bestämmer din könsidentitet. Detta är en del av vår värdegrund.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Ulla Walldén, kanalchef P4 Värmland Sveriges Radio, ulla.wallden@sverigesradio.se, 054-777 26 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.