Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vi är glada över att idag kunna välkomna MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”Internt arbetar MSB för ökad jämställdhet t.ex. med stöd av statistik, utbildning olika checklistor och dialog. Sedan 2014 arbetar MSB aktivt med jämställdhetsintegrering genom bland annat bekönade mål, kopplat till vår verksamhet. MSB stödjer Sveriges räddningstjänster genom strategisk spridning av kunskap om jämställdhet och mångfald. MSB arbetar även aktivt för att stärka kvinnors position i samhället, både nationellt och internationellt. Målsättningen är att all personal som MSB skickar ut på insatser ska vara genusmedvetna.”

> Läs mer om detta arbete på deras hemsida.

Kontaktperson: Lena Hallén, HR-strateg, HR-strateg, lena.hallen@msb.se, 070-529 60 33.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.