Karlstads volleybollklubb

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vår vision är Volleyboll för alla! Karlstads VKs medlemmar erbjuds en meningsfull fritid och deltar och bidrar utifrån egna förutsättningar. Hos KVK finns plats för bredd och spets. Vi har en jämställd styrelse och arbetar för jämställdhet bland tränare, ledare och aktiva.”

> Mer information om Karlstads volleybollklubb.

Kontaktperson: Linnea Grankvist, karlstadvk@hotmail.se, 073-360 77 94.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.