Kommunal Västra Svealand

Vi välkomnar Kommunal Västra Svealand till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Delta i debatten
Främlingsfientliga och rasistiska kommenterar ska inte få passera obemärkta på arbetsplatsen eller i fikarummet. Ta ställning för de värderingar som medlemskapet i Kommunal innebär, nämligen demokrati, allas lika rätt till arbete och rättvisa villkor, jämställdhet mellan kvinnor och män och facklig solidaritet. Medverka till att lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet efterlevs på alla arbetsplatser Ett utländsk namn eller utländsk utbildning är ofta ett hinder för den som söker arbete. Medverka till att arbetsgivaren och den fackliga organisationen på din arbetsplats följer lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet vid nyanställningar och ifråga om utbildning, kompetensutveckling och löneutveckling.

Fördela förtroendeuppdragen
Invandrade medlemmar är mycket dåligt representerade bland de förtroendevalda. Det är en uppgift för valberedningarna att se till att de förtroendevalda speglar hela medlemskåren.

Delta i opinionsbildningen
Om främlingsfientliga och rasistiska aktioner eller insändare förekommer på orten, visa var Kommunal och den fackliga rörelsen står. Ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Ta öppet ställning för alla människors lika värde, lika rättigheter och skyldigheter.”

> Läs mer om Kommunal Västra Svealand

Kontaktperson: Kerstin Johnson, vastrasvealand@kommunal.se, 010-442 70 00.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *