Kommunal Västra Svealand

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Delta i debatten
Främlingsfientliga och rasistiska kommenterar ska inte få passera obemärkta på arbetsplatsen eller i fikarummet. Ta ställning för de värderingar som medlemskapet i Kommunal innebär, nämligen demokrati, allas lika rätt till arbete och rättvisa villkor, jämställdhet mellan kvinnor och män och facklig solidaritet. Medverka till att lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet efterlevs på alla arbetsplatser Ett utländsk namn eller utländsk utbildning är ofta ett hinder för den som söker arbete. Medverka till att arbetsgivaren och den fackliga organisationen på din arbetsplats följer lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet vid nyanställningar och ifråga om utbildning, kompetensutveckling och löneutveckling.

Fördela förtroendeuppdragen
Invandrade medlemmar är mycket dåligt representerade bland de förtroendevalda. Det är en uppgift för valberedningarna att se till att de förtroendevalda speglar hela medlemskåren.

Delta i opinionsbildningen
Om främlingsfientliga och rasistiska aktioner eller insändare förekommer på orten, visa var Kommunal och den fackliga rörelsen står. Ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Ta öppet ställning för alla människors lika värde, lika rättigheter och skyldigheter.”

> Mer information om Kommunal Västra Svealand.

Kontaktperson: Linda Bååth, vastrasvealand@kommunal.se, 010-442 70 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.