Fortum Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Fortum är mångfald, jämställdhet och inkludering.

För oss syftar det i all sin enkelhet till att varje anställd, oavsett bakgrund, känner sig uppskattad som medlem i arbetsgemenskapen och har samma möjlighet till karriärutveckling som sina kollegor.

Vi lanserade vårt nya EVP (Employer Value Proposition) i Mars 2024, som säger: ”Vår arbetsplats är vår trygga plats, både fysiskt och mentalt. Vår omsorgsfulla kultur omfamnar välbefinnande och förtroende. Du ges ansvar och utrymme att växa. Du kommer att mötas med respekt och stöd kommer alltid att finnas nära dig.” Det är sådant som mångfald, jämställdhet och inkluderingsarbete syftar till att förbättra.

På Fortum talar vi om DEI-arbete, vilket är en förkortning för diversity, equity och inclusion. På svenska använder vi antingen DEI som förkortning för hela begreppet eller de individuella begreppen.

Inkludering hänvisar till en arbetsmiljö där alla är välkomna och accepterade för den de är, och där deras åsikter är värderade och uppskattade. Du är tex inbjuden till lunch och du kan berätta vad som gör dig glad eller oroar dig till ditt team.

Jämställdhet betyder att vi erkänner och uppskattar våra skillnader och skapar en rättvis och inkluderande miljö med metoder och policyer som säkerställer lika möjligheter och resultat för alla. Du känner att du har likadana möjligheter att avancera som dina kollegor.

Mångfald i arbetslivet är blandningen av människor som bidrar med olika bakgrunder, stilar, perspektiv, värderingar och övertygelser som tillgångar till de grupper och organisationer med vilka de interagerar. När vi talar om mångfald hänvisar vi till exempel till kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, språkkunskaper och utbildning.

På Fortum är detta tankesätt en självklar del i våra dagliga arbete och vi arbetar kontinuerligt att göra våra medarbetare medvetna och lära sig på vilket sätt vi alla kan bete oss så att alla mår och trivs bättre.

Fina ord, men det är också verklighet hos oss!”

> Mer information om Fortum Sverige AB.

Kontaktperson: Markus Johnsson, markus.johnsson@fortum.com, 070-595 82 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.