Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour

Vi välkomnar Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Värmlands Mansforum jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa, våld och destruktiva könsnormer. Genom att bedriva mansgrupper där män tillsammans med andra män lär sig förstå sig själva och sitt eget beteende skapar Värmlands Mansforum förutsättningar för män i Värmland att förändra sitt liv och leva sin fulla potential med stöd av varandra. Värmlands Mansforum bedriver också ”Karlstads Mansjour”: En direktlinje per telefon och E-post för män eller närstående till män som söker stöd och råd eller kanske bara behöver någon att prata med. 054-152085 (18:00 – 21:00 vardag) eller E-post: info@karlstadsmansjour.se. Vision: ”Jag som man tar ansvaret för att leva min fulla potential, tillsammans med andra (män)niskor”

> Läs mer om Värmlands Mansforum.

> Läs mer om Karlstads Mansjour.

Kontaktperson: Keith Aheinen, info@varmlandsmansforum.se; info@karlstadsmansjour.se, 054-15 20 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.