Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Värmlands Mansforum jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa, våld och destruktiva könsnormer. Genom att bedriva mansgrupper där män tillsammans med andra män lär sig förstå sig själva och sitt eget beteende skapar Värmlands Mansforum förutsättningar för män i Värmland att förändra sitt liv och leva sin fulla potential med stöd av varandra. Värmlands Mansforum bedriver också ”Karlstads Mansjour”: En direktlinje per telefon och E-post för män eller närstående till män som söker stöd och råd eller kanske bara behöver någon att prata med. 054-15 20 85 (18:00 – 21:00 vardag) eller E-post: info@karlstadsmansjour.se. Vision: ”Jag som man tar ansvaret för att leva min fulla potential, tillsammans med andra (män)niskor.”

> Mer information om Värmlands Mansforum.

Kontaktperson: Mike Holdstock, info@varmlandsmansforum.se, 054-15 20 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.