Sök statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

Organisationer som består av minst 75 % kvinnor eller flickor och som har som huvudändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället kan söka statsbidrag genom de utlysningar som öppnar den 31 augusti.

Organisations- och etableringsbidrag

Syftet med bidraget är bland annat att stödja kvinnor och flickor i egna sammanslutningar och främja deras deltagande i samhällslivet. Organisationsbidrag finns för att stödja organisationens ordinarie verksamhet, till skillnad från en enskild aktivitet. Etableringsbidrag ska gå till nybildade organisationer. Det kan handla om kostnader för att t. ex. bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Läs mer om bidraget här.

Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar

Syftet med bidraget är att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet, och delta i aktiviteter som engagerar kvinnor och flickor i ändamål som särskilt rör deras intressen. Även detta bidrag är till för ideella kvinnoorganisationer och stiftelser som har som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Det kan sökas för verksamhet i ett antal områden som finns listade på vår webbplats.

Läs mer om bidraget här.

Skicka er ansökan senast 3 oktober klockan 14.00

Ansökan gäller finansiering för åren 2024 och 2025. På vår webbplats finns information om villkor, hur ansökan går till och hur vi hjälper dig på vägen.

> Läs mer om hur ni ansöker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.