Socialt hållbar frukost 1 september

Länsstyrelsen Värmland bjuder i samverkan med Region Värmland in till Socialt hållbar frukost med temat utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Ålder, utbildning, yrke, födelseland och funktionsnedsättning är några faktorer som tillsammans med kön påverkar möjligheten till arbete och därmed en jämställd ekonomi. Utrikes födda kvinnor är en grupp där färre arbetar jämfört med utrikes födda män och med andra grupper. Det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta betyder att behovet av stöd är stort för gruppen samtidigt som uppföljningar visar att utrikesfödda kvinnor får del av Arbetsförmedlingens insatser i lägre grad än utrikesfödda män och andra grupper.

Såväl den nuvarande som den tidigare regeringen har prioriterat att stärka utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten har under flera år följt upp åtgärder för att öka förutsättningarna för gruppen att få en anställning och starta företag. Under 2022 genomförde Jämställdhetsmyndigheten en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnors situation, behov samt vilka hinder de upplever för att komma in på arbetsmarknaden.

Under seminariet kommer följande frågor att besvaras:

  1. Hur ser utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsdeltagande ut?
  2. Hur upplever kvinnorna själva svårigheter med att få arbete i Sverige?

Föreläsare

Sara Andersson och Evelina Johansson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Logga in i mötet

Mötet hålls digitalt via Zoom, tänk på att uppdatera ditt programmet om du inte använt det på länge. Använd följande möteslänk för att komma in i mötet:

Anslutningslänk till Zoom-mötet.

Meeting ID: 876 5223 3379

Passcode: 691650

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.