Nätverksträff för Ett jämställt Värmland, torsdagen 30 september, 09:30-12:00

Under Nätverksträffen kommer vi att få ta del av;

Presentation av den Nya regionala jämställdhetsstatistiken
Har kvinnor och män i Värmland samma makt att forma samhället och sitt eget liv? Det har hänt alldeles för lite under alldeles för lång tid på jämställdhetsområdet i Värmland. Det visar den könsuppdelade statistik som regelbundet, sedan 2004, tas fram av Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. Katarina Jakobsson Sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen och Marianne Nilsson, Strateg jämställd regional tillväxt, Region Värmland presenterar en nulägesbild och utvecklingen de senaste 15 åren.

Föreläsning mäns våld mot kvinnor
Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet handlar om att ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Neslihan Erdis och Isabel Persson, båda Utvecklingsledare Social hållbarhet, Länsstyrelsen kommer att guida oss i; lägesbild nationellt och regionalt, hur kan man upptäcka?, vilket stöd finns att få?, arbetsgivarens och chefens ansvar, vad kan jag som kollega/vän göra?

Anmälan senast 23 september via Länsstyrelsens hemsida

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—varmland/2021-06-11-natverkstraff—ett-jamstallt-varmland.html

Bjud gärna med en kollega/vän av motsatt kön och eftersom nätverksträffen är digital och vi har plats för många deltagare är vi tacksamma om du vill sprida inbjudan vidare i dina kontakter.

> Inbjudan-Nätverksträff-Ett-jämställt-Värmland-30-september-2021

Välkommen med din anmälan!

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.