Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Plikt- och prövningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats som skapar förutsättningar för god hälsa och trivsel. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.”

> Mer information om Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Kontakt: Maria Oskarsson, Maria.oskarsson@pliktverket.se, 0771-24 40 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.