Xmentor Management AB

Vi hälsar Xmentor Management AB välkommen som en del av Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Som ett i huvudsak mansdominerat managementkonsultbolag som verkar inom flertalet mansdominerade verksamheter ser vi ofta från första parkett de problem som blir följden av könsmässigt obalanserade grupper. Vi har en levande dialog om problemet inom företaget och försöker för vår egen del, och där vi har möjlighet att påverka våra kunder, skapa jämställda team och grupper för att lösa uppgifter. Vi satsar på att få in fler unga män och kvinnor med entreprenörsdriv som tillsammans kan skapa hållbara förändringar.”

> Läs mer om Xmentor Management AB.

Kontaktperson: Peter Olsson, peter.olsson@xmentor.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.