TwoTrust

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vårt arbete syftar till att ge alla människor förmågan att uttrycka sig och våga ta emot det andra säger.  Att utbilda chefer och medarbetare i förmågan att samtala på ett sätt som främjar hälsa och balans på arbetsplatsen. Människan i centrum.”

> Mer information om TwoTrust.

Kontaktperson: Katarina Claesson, katarina@twotrust.se, 0722-49 98 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.