Visit Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi bidrar genom att kontinuerligt ta med och inkorporera vårt och det övergripande jämställdhetsarbetets visioner i vårt dagliga arbete internt för organisationen Visit Värmland, men även i våra dialoger och genom tex affärs o produktutveckling gentemot våra företag/näringen. Jämställdhet finns också med som horisontella kriterier i våra handlingsplaner etc. Självklar även vid exempelvis projektansökningar samt att vi ”walk the talk”.”

> Mer information om Visit Värmland.

Kontaktperson: Mia Landin, mia.landin@visitvarmland.com, 054-776 60 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.