Visit Värmland

Vi hälsar Visit Värmland välkomna med följande bidrag:

”Visit Värmlands vision är att skapa en självklar destination med en hållbar besöksnäring. I vårt arbete med att skapa en hållbar besöksnäring ser vi till att arbeta långsiktigt utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi arbetar ständigt för öppenhet, att alla är välkomna och att vi och alla våra medlemsföretag ska jobba jämställt genom att bemöta vår omvärld på ett genuint och varmt sätt.”

Kontaktperson: Jenny Nohrén jenny.nohren@visitvarmland.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.