Yrkesväg

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Länsstyrelsen Värmland driver Yrkesväg, ett transregionalt projekt som involverar 14 kommuner i Värmlands, Dalarnas och Västra Götalands län. Projektet medfinansieras av EU genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Vår målgrupp är tredjelandsmedborgare med ingen eller kort utbildningsbakgrund och som läser SFI inom kommunernas vuxenutbildning.

Jämställdhet är en av våra horisontella principer som genomsyrar projektet och vi har sedan starten november 2022 genomfört olika utbildningstillfällen för personal i de deltagande kommunerna. Vi kompetensutvecklar personalen i syfte att de sedan ska kunna genomföra utbildningsinsatser och stärka deltagarna inom exempelvis mänskliga rättigheter, föräldraskapsstöd, hälsokunskap, mäns våld mot kvinnor, normmedvetenhet och normkritik.

Läs mer om Yrkesväg på www.yrkesväg.se och/eller följ oss gärna på sociala medier: facebook.com/yrkesvag och instagram.com/yrkesvag”

> Mer information om projektet Yrkesväg.

Kontaktperson: Sara Carlsson, sara.carlsson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.