Unionen Värmland

Vi är glada över att välkomna Unionen Värmland som en del av Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag för att nå visionen:

”Unionen Värmland kommer outtröttligt fortsätta arbetet mot jämställda löner genom att utbilda och informera förbundets medlemmar och förtroendevalda. Att föra dialogen med med- och motparter samt att via länets medier, sociala medier mm opinionsbilda om dagens löneskillnader mellan kvinnor och män. Via Unionens kollektivavtal kommer vi fortsätta utveckla Föräldralönen vilket tar bort ekonomiska incitament och medför att männen tar ut mer av den totala föräldraersättningen. Unionen ska även verka för att det ska vara självklart att kvinnor och mån arbetar deltid i samma utsträckning och att det ska vara ett eget val för båda. Vi bidrar totalt till att framtidens medarbetare går i pension under samma ekonomiska villkor.”

> Läs mer om Unionen Värmland.

Kontaktperson: Magnus Hildebrand, Regionchef Värmland, magnus.hildebrand@unionen.se, 054-13 70 11.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.