Unionen Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Unionen Värmland kommer outtröttligt fortsätta arbetet mot jämställda löner genom att utbilda och informera förbundets medlemmar och förtroendevalda. Att föra dialogen med med- och motparter samt att via länets medier, sociala medier mm opinionsbilda om dagens löneskillnader mellan kvinnor och män. Via Unionens kollektivavtal kommer vi fortsätta utveckla Föräldralönen vilket tar bort ekonomiska incitament och medför att männen tar ut mer av den totala föräldraersättningen. Unionen ska även verka för att det ska vara självklart att kvinnor och mån arbetar deltid i samma utsträckning och att det ska vara ett eget val för båda. Vi bidrar totalt till att framtidens medarbetare går i pension under samma ekonomiska villkor.”

> Mer information om Unionen Värmland.

Kontaktperson: Magnus Hildebrand, magnus.hildebrand@unionen.se, 054-13 70 11.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.