Almi Företagspartner Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

  • ”Vi vill bidra till att jämställdheten ökar genom att vi aktivt bidrar till att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag samt kommersialiserar sina innovationer.
  • för att bidra till långsiktig lönsam hållbarhet arbetar vi aktivt för att fler företag ska utveckla sitt styrelsearbete, bl.a. genom att fler företag tar in externa ledamöter. Vi genomför kunskapshöjande aktiviteter och har program för att aktivt bidra till fler kvinnor i de värmländska styrelserna.
  • 2013 genomförde vi tillsammans med Länsstyrelsen och Region Värmland en kartläggning av representationen av kvinnor i styrelser och i rollen som vd i Värmland. Ny kartläggning genomförs 2017.
  • som rådgivare är vi certifierade. En del i certifieringen handlar specifikt om genus.
  • vi arbetar aktivt med målgruppsanpassat budskap.
  • vi har med genusperspektivet vid upphandling av konsulter och föreläsare.”

> Mer information om Almi Företagspartner Värmland.

Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh, anna.lundbergh@almi.se, 070-814 93 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.