Almi Företagspartner Värmland

Tack till Almi Företagspartner Värmland som har anslutit sig och blivit en del av Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

  • ”vi vill bidra till att jämställdheten ökar genom att vi aktivt bidrar till att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag samt kommersialiserar sina innovationer.
  • för att bidra till långsiktig lönsam hållbarhet arbetar vi aktivt för att fler företag ska utveckla sitt styrelsearbete, bl.a. genom att fler företag tar in externa ledamöter. Vi genomför kunskapshöjande aktiviteter och har program för att aktivt bidra till fler kvinnor i de värmländska styrelserna.
  • 2013 genomförde vi tillsammans med Länsstyrelsen och Region Värmland en kartläggning av representationen av kvinnor i styrelser och i rollen som vd i Värmland. Ny kartläggning genomförs 2017.
  • som rådgivare är vi certifierade. En del i certifieringen handlar specifikt om genus.
  • vi arbetar aktivt med målgruppsanpassat budskap.
  • vi har med genusperspektivet vid upphandling av konsulter och föreläsare.”

> Läs mer om Almi Företagspartner Värmland.

Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh, VD Almi Företagspartner Värmland, anna.lundbergh@almi.se, 054-14 93 77, 070-814 93 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.