Swedbank Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

För oss på Swedbank är det viktigt att spegla våra kunder och för affären är det en överlevnadsfråga- normen har inte lösningen på kundernas behov- det har mångfalden! Arbetet för ett jämlikt Swedbank har pågått systematiskt i flera år, men sedan bankens extra satsning på jämställdhet och mångfald startade 2014 har både medarbetare och chefer kommit än längre i både tankar och agerande. Mångfald- och jämställdhetsplaner som inte bara är vackra ord, gör att vi nu är på god väg mot måluppfyllelse av våra fokusmål på jämställdhet och jämlikhet som ska vara uppnådda innan 2017. Ett åtråvärt jämlikhetspris har nyligen instiftats för att belöna årets medarbetare, årets chef och årets team som gjort extraordinära insatser inom området för att verkligen visa att det här är viktigt. 2015 gick ett av priserna till Värmland och vi satsar såklart på att komma ifråga igen.

Vi i Värmland har vänt den traditionella rollfördelningen inom banken där mestadels män tidigare arbetat som chefer och företagsrådgivare, till att ha en jämn och blandad mix på alla poster och avdelningar. Vi har arbetat aktivt med ”Unga Jobb” som ger unga arbetssökande praktik vilket sen för många har lett till anställningar. Vår ”Äntligen Jobb”- satsning ger utrikesfödda akademiker ett snabbspår in i banken och vi har nu flera anställda med andra språk än svenska som modersmål. Rekrytering med jämlikhetsglasögonen på och lönekartläggningar mot osakliga löneskillnader har resulterat i en jämlikare arbetsplats och därmed en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö och är ett arbete som fortsätter löpande. Vi är mer olika och olika berikar oss, företaget och samhället.”

> Mer information om Swedbank Värmland.

Kontaktperson: Anders Paulsson, anders.paulsson@swedbank.se, 054-19 80 38.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.