Skogsstyrelsen Värmlands distrikt

Välkommen till Skogsstyrelsen Värmlands distrikt som har anslutit sig till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi arbetar bland annat med att försöka locka fler kvinnor till skogsbranschen genom t.ex. en satsning på en gemensam praktik hos skogsnäringen där vi kommer att sträva efter jämn könsfördelning. Inom Skogsriket så anordnas läger för yngre tjejer för att locka till skogsyrken. Vi arbetar också aktivt med värdegrund i myndigheten som behandlar respekt för allas lika värde.”

> Läs mer om Skogsstyrelsen. 

Kontaktperson: Linda Jakobsson, projektledare Skogsstyrelsen Värmlands distrikt, linda.jakobsson@skogsstyrelsen.se, 0570-475 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.