Skogsstyrelsen Värmlands distrikt

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar bland annat med att försöka locka fler kvinnor till skogsbranschen genom t.ex. en satsning på en gemensam praktik hos skogsnäringen där vi kommer att sträva efter jämn könsfördelning. Inom Skogsriket så anordnas läger för yngre tjejer för att locka till skogsyrken. Vi arbetar också aktivt med värdegrund i myndigheten som behandlar respekt för allas lika värde.”

> Mer information om Skogsstyrelsen. 

Kontaktperson: Linda Jakobsson, linda.jakobsson@skogsstyrelsen.se, 0570-475 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.