Uddeholm AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Uddeholm ABs övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Det ska inte vara någon skillnad på om du är kvinna eller man inom industrin. Samma krav ställs på oss oavsett kön, härkomst eller religion. Vår vision om jämställdhet utgår från övertygelsen om alla människors lika värde, och för att uppnå jämställdhet måste vi gemensamt verka för jämställda attityder. Det är viktigt att vi fokuserar på jämställdhet redan i unga åldrar. Värderingar byggs tidigt. Vår strategi är att få fler kvinnor till industrin. Vi har insett att vi måste påverka tjejer tidigt att intressera sig för teknik. Därför samverkar vi mycket med våra lokala skolor.”

> Mer information om Uddeholm AB.

Kontaktperson: David Jansson, David.Jansson@uddeholm.com, 072-215 96 03.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.