Elvenite AB

Vi hälsar Elvenite AB välkomna till Ett jämställt Värmland och låter dom själva berätta mer om sitt bidrag till att nå visionen:

”Vi kan och vill påverka miljön och det samhälle vi lever i. Det här gör vi genom ett ständigt förbättringsarbete som ligger inom ramen för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. För oss är det viktigt med en jämlik organisation och vi arbetar aktivt för att kunna anställa fler kvinnor. Vi är aktiva inom stiftelsen Compare där vi arbetar för att lyfta och locka kvinnor till IT-branschen. Vi deltar och engagerar oss i samverkansgruppen SNITS i syfte att stärka utbytet mellan studenter och näringsliv. Dessutom avsätter vi delar i vår sponsringsbudget  i syfte att skapa mer lika förutsättningar mellan könen.”

> Länk till sponsringspolicy: http://elvenite.se/blogg/nyheter/var-sponsringspolicy.html
> Länk till Compare: http://www.compare.se/foretag/elvenite
> Länk till SNITS: http://www.kau.se/it/snits-samverkan-naringsliv-och-it-studenter

Kontaktperson: Åsa Klevmarken, Operativ Chef Elvenite, asa.klevmarken@elvenite.se, 0761-354504.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.