Karlstad Innovation Park Ek förening

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi är medvetna i den vardagliga situationen och reflekterar i vårt dagliga arbete om hur vi gör Innovation Park och våra processer jämställda. Ett av våra uppdrag är att fler individer ska starta företag i fler branscher. Kvinnor är högt prioriterade. Exempel om hur vi reflekterar: Vilka tar plats? Vilka föreslås när ett möte ska göras? Vilka pratar i möten? Hur pratas det i möten? Vilka ord används när företagare/entreprenörer beskrivs? Vilka inkluderas och vilka gör det inte?  Vilka typer av företag har företräde? Vilka typer av individer har företräde? På vilket sätt får de företräde?

Vi rannsakar oss också själva i vardagen  hur vi agerar, om vi bevarar eller utvecklar maktordningar. Dessutom arbetar just nu en student på Kau (programmet: Samhällsanalys med inriktning organisering) med att ta fram ett underlag om VARFÖR inte kvinnor startar företag. Mycket av forskningen talar om ATT kvinnor INTE startar företag i lika stor utsträckning som män. Varför kvinnor inte gör det finns det mycket lite forskning om.”

> Mer information om Karlstad Innovation Park Ek förening.

Kontaktperson: Karin Vangstad, karin@karlstadinnovationpark.se, 0706-492 856.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.