Arvika Montage AB

Vi är glada över att kunna välkomna Arvika Montage AB till Ett jämställt Värmland. De beskriver sitt bidrag så här:

”För oss innebär jämställdhet att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Vi jobbar aktivt för att detta ska vara självklart i alla led inom vårt företag. I grund och botten handlar det om rättvisa och demokrati.”

> Läs mer om Arvika Montage AB.

Kontaktperson: Lars Fredell, VD Arvika Montage AB, lars.fredell@arvikamontage.se, 0570-72 70 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.