Arvika Montage AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För oss innebär jämställdhet att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Vi jobbar aktivt för att detta ska vara självklart i alla led inom vårt företag. I grund och botten handlar det om rättvisa och demokrati.”

Kontaktperson: Mats-Ove Mattsson, mats-ove.mattsson@arvikamontage.se, 072-972 23 05.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.