Karlstad Studentkår

Ett stort tack till Karlstad Studentkår som ansluter sig till Ett jämställt Värmland med sin värdegrund:

”Högre utbildning är en demokratisk rättighet och ska vara en reell möjlighet för alla individer. Högre utbildning skapar kritiskt tänkande medborgare och bidrar till ett samhälle i ständig utveckling. Välutbildade medborgare bidrar till att upprätthålla ett demokratiskt samhälle och högre utbildning måste därför hålla en god kvalitet. Utbildning på universitet och högskolor måste vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. För att upprätthålla en hög utbildningskvalitet så bör det strävas efter en mångfald bland studenter och personal vid universitetet. På så sätt avspeglar verksamheten den mångfald som finns i samhället och fler studenter kan relatera till innehållet i utbildningen vilket främjar det kritiska tänkandet. Strukturer och begränsande normer bör synliggöras och arbetas med för att främja ett öppet klimat och ett kritiskt tänkande.”

> Läs mer om Karlstad Studentkår.

Kontaktperson: Amanda Green, ordförande Karlstad Studentkår, ordforande@karlstadstudentkar.se, 054-700 14 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.